Krzyżowa jako polsko-niemiecka inicjatywa społeczna

Annemarie Franke, Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 1989–1998


Czachur, W. (2019). Krzyżowa jako polsko-niemiecka inicjatywa społeczna. Rocznik Polsko-Niemiecki, (27), 177-181. https://doi.org/10.35757/RPN.2019.27.1.10

Waldemar Czachur 
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8343-4765