Zagłada Sinti i Romów w KL Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

[Andrzej Sochaj, Die Vernichtung von Sinti und Roma im ehemaligen ersten deutschen nationalistischen Vernichtungslager Kulmhof in Chełmno nad Nerem während des Zweiten Weltkriegs (1941–1945) & Andrzej Sochaj, Zagłada Romów i Sinti w byłym pierwszym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej (1941–1945)]


Popieliński, P. (2018). Zagłada Sinti i Romów w KL Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Rocznik Polsko-Niemiecki, (26), 191-194. https://doi.org/10.35757/RPN.2018.26.12

Paweł Popieliński  popielinski@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7137-813X
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>