Tomasz Browarek, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989

[German Population in the Politics of the Polish State in 1945–1989]


Popieliński, P. (2016). Tomasz Browarek, Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989. Rocznik Polsko-Niemiecki, (24/1), 313-319. https://doi.org/10.35757/RPN.2016.24.12

Paweł Popieliński  popielinski@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7137-813X
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>