Etyka publikacji

Informujemy, że od początku istnienia „Rocznika Polsko-Niemieckiego” przestrzegamy fundamentalnych standardów rzetelności oraz uczciwości naukowej. Publikacje noszące znamiona „ghostwritingu”, „guest autorship” bądź „financial disclosure” będą odrzucane, a informacje o nich upublicznione, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów takich jak instytucje zatrudniające autorów. Zarazem autor przysyłając tekst do „Rocznika Polsko-Niemieckiego” oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd nigdzie publikowana w całości lub w częściach oraz, że inne pisma nie rozważają jej druku w czasie prowadzenia przez redakcję „Rocznika” procedury kwalifikacyjnej.