Recenzenci

Stali recenzenci zewnętrzni:

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM)

Prof. IZ. dr hab. Krzysztof Malinowski (IZ)

Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska‐Polus (UO)

Prof. dr hab. Maria Szmeja (AGH)

prof. dr hab. Jacek Tebinka (UG)

Prof. UO dr hab. Małgorzata Świder (UO)

dr hab. Agnieszka Kisztelińska‐Węgrzyńska (UŁ)

dr Jens Boysen (TU Chemnitz Niemcy)

Prof. UZ dr hab. Tytus Jaskułowski (UZ)

dr Bernard Linek (IŚ)

 

Lista recenzentów w 2019 r.:

Prof. dr hab. Andrzej Sakson (UAM)

Prof. dr hab. Andrzej Topij (UKW)

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (ASP)

Prof. dr hab. Christhardt Henschel (DHI)

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)

Prof. dr hab. Magdalena Saryusz Wolska

Prof. dr hab. Roma Sendyka (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (WBZ)

Prof. dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom)

Prof. dr hab. Janusz Węc (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (SGH)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (IK)

dr Magdalena Hułas (IH PAN)

dr Robert Żurek (Fund. Krzyżowa)

dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)