Recenzenci

 

Stali recenzenci zewnętrzni:

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (UAM)

Prof. IZ. dr hab. Krzysztof Malinowski (IZ)

Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska‐Polus (UO)

Prof. dr hab. Maria Szmeja (AGH)

prof. dr hab. Jacek Tebinka (UG)

Prof. UO dr hab. Małgorzata Świder (UO)

dr hab. Agnieszka Kisztelińska‐Węgrzyńska (UŁ)

dr Jens Boysen (TU Chemnitz Niemcy)

Prof. UZ dr hab. Tytus Jaskułowski (UZ)

dr Bernard Linek (IŚ)

 

Lista recenzentów w 2020 r.:

Prof. UMCS dr hab. Tomasz Browarek

Prof. dr hab. Henryk Chałupczak UMCS

Prof. dr hab. Bożena Chołuj UE Viadrina Niemcy

Prof. dr hab. Antoni Dudek UKSW / IPN

Dr hab. Marian G. Gerlich IK

Prof. UO dr hab. Norbert Honka

Prof. UZG dr hab. Tytus Jaskułowski

Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz

dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska UŁ

Prof. dr hab. Bogdan Koszel UAM

Prof. UZG dr hab. Aleksandra Kruk

Prof. UW dr hab. Sławomir Łodziński

Prof. UW dr hab. Ewa Nasalska

Prof. UZG dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram

Dr. Burkhard Olschowsky BKGE Niemcy

Prof. MUP dr hab. Patryk Pleskot

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz UWr

Prof. UZG dr hab. Robert Skobelski

Prof. dr hab. Katarzyna Stokłosa SDU Dania

Prof. UWr dr hab. Elżbieta Szyszlak

Prof. UP dr hab. Małgorzata Świder

Prof. UZG dr hab. Marceli Tureczek

Prof. dr hab. Krisztián Ungváry Węgry

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski UKSW

Prof. dr hab. Klaus Ziemer Uni Trier Niemcy / UKSW

Prof. dr hab. Stanisław Żerko IZ

 

Lista recenzentów w 2019 r.:

Prof. dr hab. Andrzej Sakson (UAM)

Prof. dr hab. Andrzej Topij (UKW)

Prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (ASP)

Prof. dr hab. Christhardt Henschel (DHI)

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)

Prof. dr hab. Magdalena Saryusz Wolska

Prof. dr hab. Roma Sendyka (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (WBZ)

Prof. dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom)

Prof. dr hab. Janusz Węc (UJ)

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak (SGH)

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG)

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (IK)

dr Magdalena Hułas (IH PAN)

dr Robert Żurek (Fund. Krzyżowa)

dr Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)