Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny - prof. ISP PAN dr hab. Paweł Kowal 
Zastępca redaktora - prof. ISP PAN dr hab. Agnieszka Cianciara
Zastępca redaktora - dr hab. Agnieszka Legucka
Członek redakcji - mgr Wojciech Jakóbik
Sekretarz redakcji - mgr Elżbieta Krzewska

Członkowie redakcji
Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
Antoni Z. Kamiński, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Polska
Roman Kuźniar, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
Jan Kofman, prof. dr hab.,
Robert Ryszard Kupiecki, dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska
Olaf Osica, dr, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie, Polska
Adam Daniel Rotfeld, prof. dr hab.,
Henryk Szlajfer, prof. dr hab.,

Rada Naukowa czasopisma „Sprawy Międzynarodowe”

Marek Belka, prof. dr hab., premier Polski, Polska
Marek A. Cichocki, dr hab., Collegium Civitas w Warszawie, Polska
Józef M. Fiszer, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Polska
Irina Kobrynskaja, prof., Rosyjska Akademia Nauk, Rosja
Jerzy Kranz, dr hab., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
Piotr Madajczyk, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Polska
Wojciech Materski, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Polska
Georges Mink, prof. dr, Centre National de la Recherche Scientifique, Francja
Olga Onuch, dr, Associate Professor, The University of Manchester, Wielka Brytania
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dr, Fundacja Batorego, Polska
Grigorij Perepelica (Григорій Перепелиця), prof. dr, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
Wojciech Roszkowski, prof. dr hab., Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie, Polska
Władysław Strutyński (Владислав Струтинський) doc. dr, profesor nadzwyczajny, Wydział Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina
Roman Wieruszewski, prof. dr hab., Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Polska
Kataryna Wolczuk, Professor, Centre for Russian, European and Eurasian Studies, University of Birmingham, Edgbaston, Wielka Brytania