Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzentki i Recenzenci

Recenzentki i Recenzenci 2022

Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Paweł Borkowski, prof. Uczelni Łazarskiego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Adam Burakowski, ambasador RP w Indiach
Dr Adrian Chojan, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Agnieszka Cianciara, prof.  ISPPAN, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
Dr Alicja Curanović, Uniwersytet Warszawski
Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr hab. Kinga Anna Gajda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii
Dr Beata Górka-Winter, Instytut Nowej Europy, Warszawa
Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Barbara Holzer, profesor emeritus
Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Dr Krzysztof Iwanek, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Dr hab. Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Dr Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski
Dr Agata Kleczkowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
Dr Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Igor Ksenicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Kamila Łabno-Hajduk, Kolegium Europy Wschodniej, Warszawa
Dr Piotr Łukasiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański 
Dr Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski
Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Justyna Olędzka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Dr hab. Paweł Olszewski, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Marcin Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Maxim Rust, redaktor „New Eastern Europe”
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Grażyna Strnad, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr Monika Sus, Hertie School, Berlin
Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Bogdan Szklarski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Konrad Świder, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
Dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski
Prof. Katarzyna Wolczuk, University of Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania
Dr hab. Jakub Wódka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa
Dr hab. Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski
Dr Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

Recenzentki i Recenzenci 2021

Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Paweł Borkowski, prof. Uczelni Łazarskiego, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Adam Burakowski, ambasador RP w Indiach
Dr Adrian Chojan, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
Dr Alicja Curanović, Uniwersytet Warszawski
Dr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii
Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Barbara Holzer, profesor emeritus
Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Dr Krzysztof Iwanek, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Dr Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Antoni Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Agata Kleczkowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
Dr Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Wojciech Lorenz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Piotr Łukasiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański 
Dr Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski
Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Justyna Olędzka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Dr hab. Paweł Olszewski, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Marcin Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Maxim Rust, redaktor „New Eastern Europe”
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Monika Sus, Hertie School, Berlin
Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Bogdan Szklarski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Konrad Świder, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski
Prof. Katarzyna Wolczuk, University of Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania
Dr hab. Jakub Wódka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa
Dr hab. Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski
Dr Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Amélie Zima, Université Paris Nanterre, Francja

Recenzentki i Recenzenci 2020

Dr Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa
Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Paweł Borkowski, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Adam Burakowski, ambasador RP w Indiach
Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
Dr Alicja Curanović, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii
Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Barbara Holzer
Dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Dr Krzysztof Iwanek, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
Dr Marta Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Antoni Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Agata Kleczkowska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
Dr Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Dr hab. Wojciech Kostecki, prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Bogdan Koszel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Stanisław Koziej, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Dr hab. Jerzy Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
Dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa
Dr Wojciech Lorenz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Piotr Łukasiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Jerzy Menkes, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, Uniwersytet Gdański 
Dr Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia
Dr Dagmara Moskwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Beata Ociepka, Uniwersytet Wrocławski
Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr Justyna Olędzka, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Anna Pacześniak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Dr Marcin Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Marcin Przychodniak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Maxim Rust, redaktor „New Eastern Europe”
Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński
Dr Michał Słowikowski, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Monika Sus, Hertie School, Berlin
Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Bogdan Szklarski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
Konrad Świder, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
Prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, Warszawa
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki, Uniwersytet Warszawski
Prof. Katarzyna Wolczuk, University of Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania
Dr hab. Jakub Wódka, prof. ISP PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
Dr Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa
Dr hab. Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski
Dr Szymon Zaremba, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Amélie Zima, Université Paris Nanterre, Francja