Europejski Zielony Ład

2021-02-17

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów

do numeru tematycznego

 Europejski Zielony Ład

 

w terminie do 30 maja 2021 roku

 za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:

http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

Europejski Zielony Ład to program gospodarczy zakładający, że inwestycje w technologie mające redukować wpływ działalności człowieka na klimat będą motorem napędowym wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Podobny program jest postulowany przez administrację prezydenta USA Joe Bidena. Polityka klimatyczna z natury ma charakter globalny i międzynarodowy. Numer o Zielonym Ładzie będzie kontynuacją rozważań z pierwszego wydania w 2020 roku poświęconego klimatowi. Podejmie tematykę wpływu zielonych inwestycji na relacje międzynarodowe, możliwości wykorzystania ich do wywierania miękkiego wpływu na skalę regionalną oraz ponadregionalną, a także ich znaczenia dla dalszej integracji europejskiej.

Zapraszamy do składania tekstów (w języku polskim lub angielskim) poświęconych wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na stosunki międzynarodowe. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat, a które dotyczą powyższej problematyki.

 

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów

http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

CfP_2021_PL_Zielony_ład4.jpg

Powrót miast. Miasta przyszłości

2021-02-03

Redakcja "Spraw Międzynarodowych"

zaprasza do składania tekstów

do numeru tematycznego

Powrót miast. Miasta przyszłości

 

w terminie do 30 kwietnia 2021 roku

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma: http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/

lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

 

Miasta ponownie stały się ważnymi aktorami w polityce międzynarodowej. Większość światowej populacji mieszka w miastach, a władzom miejskim przypisuje się coraz częściej kluczową rolę w wypracowaniu odpowiedzi na globalne wyzwania: zmiany klimatyczne, nierówności społeczne i gospodarcze kryzysy. Burmistrzowie miast często są postrzegani jako ci, którzy koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych problemów, w przeciwieństwie do polityków na poziomie krajowym, pochłoniętych toczeniem partyjnych i ideologicznych bitew. Globalizacja napędza emancypację miast, co owocuje różnymi formami międzynarodowej współpracy "międzymiastowej", niepozostającymi bez wpływu na stosunki międzypaństwowe. Jako że jest to trend rosnący, warto rozumieć wzory uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji miast (paradyplomacji) na różnych kontynentach, zarówno w odniesieniu do wielkich metropolii, jak i mniejszych aktorów regionalnych i lokalnych.

Zapraszamy do składania tekstów (w języku polskim lub angielskim), które rozwijają teoretyczną refleksję dotyczącą suwerenności, uczestnictwa miast w stosunkach międzynarodowych oraz dyplomacji miast, jak również tekstów analizujących nowe dane empiryczne na temat współpracy międzynarodowej miast, zwłaszcza w perspektywie porównawczej. Przedmiotem zainteresowania może być nie tylko współpraca dwustronna, ale też rola miast w organizacjach międzynarodowych, zaangażowanie w programy współpracy transgranicznej czy oddziaływanie na politykę zagraniczną państw. Zachęcamy również do składania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat, a które dotyczą powyższej problematyki.

 

 

Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w "Sprawach Międzynarodowych" przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor naczelny: Prof. Paweł KOWAL

Redaktor prowadząca: Prof. Agnieszka CIANCIARA

CfP_2021_PL_miasta_02.2021_1.jpg

Oligarchia czasów współczesnych

2020-10-06

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”
zaprasza do składania tekstów
do numeru 4 z 2020 r.

Oligarchia czasów współczesnych

w terminie do 15 listopada 2020 r.

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

Oligarchia stanowi jeden z klasycznych tematów w badaniach politologicznych, a jako czynnik wpływający na relacje pomiędzy państwami staje się też przedmiotem naszego zainteresowania. W ostatnich latach badacze zauważają wzrost znaczenia struktur oligarchicznych w systemach politycznych wielu państw – zarówno powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego i jego stref imperialnych wpływów, jak i zachodnich. Rodzą się zatem pytania badawcze o specyfikę współczesnych rządów oligarchicznych, o znaczenie oligarchów w procesach wchodzenia poszczególnych państw postsowieckich do struktur Unii Europejskiej, o wpływ kapitału oligarchów na politykę państw zachodnich, a nawet próby ingerowania w przebieg wyborów w poszczególnych państwach.
Zapraszamy autorów do zmierzenia się z powyższymi pytaniami i składania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat i dotyczą powyższej problematyki.


Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów:
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor prowadzący: Paweł KOWAL

200804_SM_2020,_NR_4,_CfP_13.jpg

Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?

2020-05-26

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 3, którego tematem przewodnim będzie  Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?
Termin: do 15 września 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!

SM_2020,_NR_3,_CfP_popraw.jpg