Redakcja „Spraw Międzynarodowych”
zaprasza do składania tekstów
do numeru 4 z 2020 r.

Oligarchia czasów współczesnych

w terminie do 30 października 2020 r.

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

Oligarchia stanowi jeden z klasycznych tematów w badaniach politologicznych, a jako czynnik wpływający na relacje pomiędzy państwami staje się też przedmiotem naszego zainteresowania. W ostatnich latach badacze zauważają wzrost znaczenia struktur oligarchicznych w systemach politycznych wielu państw – zarówno powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego i jego stref imperialnych wpływów, jak i zachodnich. Rodzą się zatem pytania badawcze o specyfikę współczesnych rządów oligarchicznych, o znaczenie oligarchów w procesach wchodzenia poszczególnych państw postsowieckich do struktur Unii Europejskiej, o wpływ kapitału oligarchów na politykę państw zachodnich, a nawet próby ingerowania w
przebieg wyborów w poszczególnych państwach.
Zapraszamy autorów do zmierzenia się z powyższymi pytaniami i składania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat i dotyczą powyższej
problematyki.


Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów:
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor prowadzący: Paweł KOWAL

Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?

2020-05-26

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 3, którego tematem przewodnim będzie  Westlessness, czyli zmierzch Zachodu 2.0?
Termin: do 15 września 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!

SM_2020,_NR_3,_CfP_popraw.jpg

Trójmorze 2020

2020-03-17

Redakcja „Spraw Międzynarodowych” zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 73, nr 2 poświęconego Inicjatywie Trójmorza
Termin: do 15 czerwca 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl

Zapraszamy do współpracy!
call.jpg

Jak zmieni się polityka pod wpływem zmian klimatycznych?

2020-03-05

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”, wydawanych przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 74, nr 1 poświęconego wpływowi zmian klimatu na stosunki międzynarodowe Jak zmieni się polityka pod wpływem zmian klimatycznych?
Termin nadsyłania artykułów: 1 czerwca 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma: http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl.
SM_2020_nr_1_Call_for_papers_23.jpg