Jak zmieni się polityka pod wpływem zmian klimatycznych?

2020-03-05

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”, wydawanych przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
zaprasza do składania tekstów do numeru 2020, t. 74, nr 1 poświęconego wpływowi zmian klimatu na stosunki międzynarodowe Jak zmieni się polityka pod wpływem zmian klimatycznych?
Termin nadsyłania artykułów: 1 czerwca 2020 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
lub za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma: http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl.
SM_2020_nr_1_Call_for_papers_23.jpg