Oligarchia czasów współczesnych

2020-10-06

Redakcja „Spraw Międzynarodowych”
zaprasza do składania tekstów
do numeru 4 z 2020 r.

Oligarchia czasów współczesnych

w terminie do 15 listopada 2020 r.

za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma:
http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/
lub na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl

Oligarchia stanowi jeden z klasycznych tematów w badaniach politologicznych, a jako czynnik wpływający na relacje pomiędzy państwami staje się też przedmiotem naszego zainteresowania. W ostatnich latach badacze zauważają wzrost znaczenia struktur oligarchicznych w systemach politycznych wielu państw – zarówno powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego i jego stref imperialnych wpływów, jak i zachodnich. Rodzą się zatem pytania badawcze o specyfikę współczesnych rządów oligarchicznych, o znaczenie oligarchów w procesach wchodzenia poszczególnych państw postsowieckich do struktur Unii Europejskiej, o wpływ kapitału oligarchów na politykę państw zachodnich, a nawet próby ingerowania w przebieg wyborów w poszczególnych państwach.
Zapraszamy autorów do zmierzenia się z powyższymi pytaniami i składania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji zasługujących na uwagę książek, które ukazały się na świecie w ciągu ostatnich dwóch lat i dotyczą powyższej problematyki.


Informacje i szczegółowe wytyczne dla autorów:
http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sm/about/submissions

Zgodnie z wykazem czasopism MNiSW za publikację w „Sprawach Międzynarodowych” przyznawanych jest 20 punktów.

Redaktor prowadzący: Paweł KOWAL

200804_SM_2020,_NR_4,_CfP_13.jpg