Polityka klimatyczna Polski na tle międzynarodowym

Z Michałem Kurtyką, ministrem klimatu i środowiska, rozmawia Wojciech Jakóbik


Kurtyka, M., & Jakóbik, W. (2020). Polityka klimatyczna Polski na tle międzynarodowym. Sprawy Międzynarodowe, 73(1), 9-14. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.1.09

Michał Kurtyka 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  Polska
Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.pl
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Inne teksty tego samego autora