Manifest realizmu w XXI wieku?

Recenzja książki Anatola Lievena pod tytułem Climate change and the Nation StateFukuyama F., Koniec historii i ostatni człowiek, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2003.

Kagan R., Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, tłum. W. Turopolski, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2003.

Lieven A., Climate Change and the Nation State, Allen Lane 2020, s. 75.

Rodrik D., The Globalization Paradox. Why Global Markets, States, and Democracy Can’t Coexist, Oxford University Press, 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-30


Jaworski, K. (2020). Manifest realizmu w XXI wieku?. Sprawy Międzynarodowe, 73(1), 163-175. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.1.06

Kamil Jaworski  kamil_jaworski@wp.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8171-5961