Trafny obraz skomplikowanej geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej

Recenzja książki Józefa M. Fiszera, Tomasza Stępniewskiego i Konrada Świdra pod tytułem Polska–Ukraina–Białoruś–Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu


Czasak, M. (2020). Trafny obraz skomplikowanej geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawy Międzynarodowe, 73(1), 187-198. https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.1.04

Mateusz Czasak  mateusz.czasak@gmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0052-3189
Inne teksty tego samego autora