Nauczanie stosunków międzynarodowych w Polsce

Z Krzysztofem Szewiorem rozmawia Łukasz Wyszyński


Szewior, K., & Wyszyński, Łukasz. (2019). Nauczanie stosunków międzynarodowych w Polsce. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 13-24. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.01

Krzysztof Szewior 
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2455-553X
Łukasz Wyszyński 
Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7228-9718