Rainer Eisfeld, Empowering citizens, engaging the public. Political science for the 21st century, Palgrave Macmillan, 2019, 199 pp.


Reichardt, I. (2019). Rainer Eisfeld, Empowering citizens, engaging the public. Political science for the 21st century, Palgrave Macmillan, 2019, 199 pp. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 271-274. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.13

Iwona Reichardt 
Akademia Strategicznej Analizy Politycznej  Polska