1980 styczeń–czerwiec, red. Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018 (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 25), LXXIV + 1048 ss.


Furdyna, M. (2019). 1980 styczeń–czerwiec, red. Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2018 (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, 25), LXXIV + 1048 ss. Sprawy Międzynarodowe, 72(1), 275-277. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.1.14

Marcin Furdyna 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Polska
Inne teksty tego samego autora