Nieustający polsko-ukraiński spór o historię


Abstrakt

The article describes the Polish-Ukrainian conflict of memory over the Volhynia and Galician crime of 1943−1945. It shows that, in recent years, the dispute has become more and more politicised, affecting political relations between Poland and Ukraine. The Ukrainian historical laws adopted in 2015 and the amendment to the Act on the Institute of National Remembrance of January 2018, which is far from good legislation, significantly affected the relations. In the author’s opinion, Ukrainian and Polish politicians do not appreciate the fact that due to the scale of the crimes  committed and the emotions behind them, the Volhynian events have a huge energy potential capable of affecting subsequent generations. Therefore, they should seriously consider the scenario that, in the coming years, the deep historical dispute will lead to a slow but steady deterioration of relations between Poland and Ukraine.


Ananicz S., Turcja i Armenia w cieniu Wielkiej Tragedii, „Komentarze OSW”, 21 IV 2015, nr 167.

Berdychowska B., Polacy wobec Wołynia, „Przegląd Polityczny” 2013, nr 121−122.

Berdychowska B., Ukraińcy wobec Wołynia, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 2003, nr 146.

Hrycenko O., Prezydenty i pam’jat’. Polityka pam’jati prezydentiw Ukrajiny (1994−2014): pidgruntja, posłannja, realizacija, rezultaty, Kiïv 2017.

Ignatiew R., Kura A., Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2: Ludobójstwo, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2008.

Konończuk W., Zagubieni w dialogu, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 9.

Kowal P., Plecami do Ukrainy, „Polityka” 2018, nr 8.

Melnyk R., Żyttja pislia PiSu. Pro majbutne polśko-ukrajinśke prymyrennia, <http://zaxid.net>, 13 II 2018.

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943−1947, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Motyka G., Wołyń ’43. Ludobójcza czystka: fakty, analogie, polityka historyczna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.

Profesor Szwagrzyk: Ukraina blokuje prace ekshumacyjne, „Do Rzeczy”, 25 X 2017, <https://dorzeczy.pl/kraj/45394/Prof-Szwagrzyk-Ukraina-blokuje-poszukiwania-i-ekshumacje-polskich-obywateli.html>.

Siemaszko W., Siemaszko E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939−1945, t. 1−2, von borowiecky, Warszawa 2000.

Sołdatenko W. (red.), Widhomin wołynśkoji trahediji w istorycznij pamiati pols'koho j ukrajins'koho narodiw. Monohrafija, Kiïv 2013.

Sowa A. L., Stosunki polsko-ukraińskie 1939−1947, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998.

Stryjek T., Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991−2005, Oficyna Wydawnicza Rytm–Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.

Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Tyma P. (red.), Raport. Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu. Praca zbiorowa, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2018.

Wojciechowski M., Kurz po Wołyniu, „Nowa Europa Wschodnia” 2013, nr 6.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-30


Motyka, G. (2018). Nieustający polsko-ukraiński spór o historię. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 31-40. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.03

Grzegorz Motyka  grzemot@wp.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3694-4225
Inne teksty tego samego autora