Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy


Abstrakt

The article attempts to analyse selected formal and material dimensions of the strategic partnership between Poland and Ukraine. Formally, the level of strategic relations has been achieved due to an appropriate arrangement of treaty relations and relevant declarations. In the material dimension, however, Polish-Ukrainian relations do not fully correspond to the level of strategic partnership, which would require efforts to increase investment, improve trade, unify and integrate transmission systems, as well as to expand and improve the infrastructure of border crossings. Moreover, the potential of cooperation in defense industries is not fully exploited. The implementation of the strategic partnership formula requires completing the process of Polish-Ukrainian reconciliation and renouncing the policy of using history for political purposes. A permanent element of Polish-Ukrainian cooperation is public diplomacy, which can play an important role during deterioration of mutual inter-state relations.


Baluk W., Wybory parlamentarne i przetargi koalicyjne na Ukrainie w 2014 roku, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczneˮ 2015, vol. 2, nr 1.

Bałon K., Co to jest partnerstwo strategiczne?, „Biuletyn. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” 2001, nr 34, <http://www.pism.pl/files/?id_plik=281>.

Bieliszczuk B. i in., Energia i obronność w regionie nordycko-bałtyckim, Raport PISM, Warszawa 2018.

Bojanowicz R., Polsko-ukraiński sojusz energetyczny: co stoi na drodze?, <http://biznesalert.pl/bojanowicz-polsko-ukrainski-sojusz-energetyczny-stoi-drodze>.

Buglaj N., Pol’s’ko-ukraïns’kì ìstoričnì vzaêmini (1999−2005), „Naukovij Vìsnik MNU ìmenì V.O. Suhomlins’kogo. Ìstoričnì naukiˮ 2016, nr 1.

Čorna N., Ukraïns’ko-pol’s’ke ekonomìčne spìvrobìtnictvo, „Zovnìšnâ Torgìvlâ: Ekonomìka, Fìnansi, Pravoˮ 2016, nr 2.

Czubek G. i in., Polska-Ukraina. Współpraca organizacji pozarządowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2003,

Drzewicki A., Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 17.

Fomin J., Konieczna-Sałamatin J., Kucharczyk J., Wenerski Ł., Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

Gerasimčuk V.G., Strategìčne partnerstvo: principi, ìnstrumentarìj, efektivnìst’, „Ekonomìčnij Vìsnik NTUU «КПÌ»”, <http://economy.kpi.ua/uk/node/616>.

Hałagida I. , Ukraińskie straty osobowe w dystrykcie lubelskim (październik 1939 – lipiec 1944) – wstępna analiza materiału statystycznego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 1 (29).

Hurak I., Relacje Polski i Ukrainy 2010−2015. Ukraiński punkt widzenia, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 2.

Jan Parys (szef gabinetu politycznego MSZ) – o polityce wschodniej (Klub Ronina), <http://fakty.interia.pl/swiat/news-wazny-urzednik-msz-istnienie-ukrainy-nie-jest-niezbedne-dla-,nId,2475645>.

Kardaś S., Iwański T., Od wasalizacji do emancypacji. Rewizja modelu ukraińsko-rosyjskiej współpracy gazowej, Komentarz OSW, 07.03.2018.

Khodzhaian A., Strategic Partnership as a Form of Innerstate Cooperation, „Naukovij Vìsnik Polìssâˮ 2017, nr 3 (11).

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008.

Osińska L., Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem, „Dialogi Polityczne” 2007, nr 8.

Pančenko Û., Vìjna navkolo mogil: ŝo zavažaê Kiêvu v dìalozì z Varšavoû, <http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/20/7073869>.

Parahons’kij B., Âvors’ka G., Strategìčne partnerstvo Ukraïni. Analìtična zapiska, <http://www.niss.gov.ua/articles/600>.

Pis’mennij О., Analìz rinku mìžnarodnogo turizmu v Ukraïnì, „Ekonomìčnij Analìz” 2014, nr 1.

Romanowska A., Współpraca obronna Polski i Ukrainy. Stan obecny i perspektywy, <https://warsawinstitute.org/pl/wspolpraca-obronna-polski-i-ukrainy-stan-obecny-i-perspektywy>.

Rozbicka R., Stosunki polsko-ukraińskie w publikacjach prasowych „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” w latach 1993−2005. Ukraińska droga do NATO, „Przegląd Wschodnio europejski” 2014, nr 2.

Rybak A., Ustawy dekomunizacyjne na Ukrainie, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne” 2016, nr 2.

Staszewski W., Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy, „Studia i Materiały CBW UW” 2000, nr 84.

Stryjek T., Konieczna-Sałamatin J., Zacharuk K., Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich, Narodowe Centrum Kultury–Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017.

Szyszlak T., Imigranci z Ukrainy – wyzwanie dla polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego, w: M. Lubicz Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo narodowe, Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2017.

Tomenko M., Ukraïns’ka perspektiva: istoriko-politologični pidstavi sučasnoї političnoї ctrategiї, Kiїv 1995.

Woroniecka A., Białoruś, Ukraina i Rosja w polskiej dyplomacji kulturalnej: wybrane zagadnienia, „Wschodnioznawstwo” 2011, vol. 5.

Zajączkowski M., Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939−1944, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział–Instytut Studiów Politycznych PAN, Lublin–Warszawa 2015.

Zaremba K., Chrebor O., Rola polskich organizacji pozarządowych w stosunkach z Ukrainą, w: M.S. Wolański, Ł. Leszczenko (red.), Ze studiów polsko-ukraińskich, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.

Żyła M., Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-30


Baluk, W. (2018). Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 109-137. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.06

Walenty Baluk  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3295-4872