Współpraca Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego


Abstrakt

Ukrainian-Polish relations are formed under the conditions of changes in the system of international relations and the formation of new geopolitical orders. These relations have a long historical tradition characterised by different approaches depending on historical periods and the formation of external and internal relations in the countries. Since Ukraine regained its independence, and particularly during the two revolutions, transformational processes in Ukraine and their relations with neighbouring countries, mainly from Central and Eastern Europe, have required new  approaches and meanings. Since Ukraine regained its independence, the Republic of Poland has always been a partner and lobbyist for Ukrainian interests in the international political arena. The assistance of Poland in the context of military aggression in the east of Ukraine is particulary notable.


Baranowski M., Poland: Searching for a Strategic Response, w: J. Forbrig (red.), A Region Disunited? Central European Responses to the Russia–Ukraine Crisis: Europe Policy Paper, The German Marshall Fund of the United States, Washington 2015.

Bujak Z., Polska na granicy zdrady, „Rzeczpospolitaˮ 2015, nr 15.

Czawaga K., Prezydenci Polski i Ukrainy we Lwowie, „Kurier Galicyjskiˮ, 19 VII 2015, <http://kuriergalicyjski.com/actualnosci/polska/4356-prezydenci-polski-i-ukrainy-we-lwowie>.

Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości: materiały ІI Polsko-Ukraińskiеgo Forum naukowego (12−13 maja 2016, Lwów), Lwów–Olsztyn 2016, <http://pufn.pl/wp-content/uploads/2017/01/ІІ-FORUM-zbirnyk-poprawiony2.pdf>.

Jak susidni krajiny dopomahajutʹ Ukrajini protystojaty rosijś kij ahresiji, <https://ua.112.ua/statji/Yak-susidni-krainy-dopomahaiut-Ukraini-protystoiaty-rosiiskii-ahresii-220695.html>.

Kuczer W., Wykorystannia doswidu Polszczi w procesiintehraciji Ukrajiny w Jewropejś kyj Sojuz, „Duch i Litera: Polś ki Studijiˮ 2008, nr 20 (nr spec.).

Kyrydon A., Ukrajina–Respublika Polszcza: etapy, realiji ta perspektywy widnosyn, <http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ukrajina-respublika-polshcha--etapi-realiji-ta-perspekt-1>.

Kyrydon A., Trojan S., Suczasnyj etap ukrajinśko-polśkych widnosyn: dyskurs wzajemodiji (2013−2014), <http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/suchasnii-etap-ukrajinsko-polskikh-vidnosin-diskurs>.

Łohinow J., Słowaczczyna: drużyty z Rosijeju, dopomahaty Ukrajini, „Dzerkałotyżnia. Ukrajinaˮ 17 VII 2015, nr 26.

Maksak H., Ukrajina-Polszcza, w: Ukrajinśka pryzma: miż stratehicznym partnerstwom i bezpekoju, Kyiv 2013, <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/10249.pdf>.

Miż Ukrajinoju ta Polszczeju je dowira, pidtrymka, wzajemodopomoha ta wzajemodija – zustricz prezydentiw u Lwowi, <http://www.president.gov.ua/news/mizh-ukrayinoyu-ta-polshe-yu-ye-dovira-pidtrimka-vzayemodopom-35586>.

Mróz M., Polśko-ukrajinśke stratehiczne partnerstwo i prohrama Schidnoho Partnerstwa u konteksti widnosyn Warszawa–Kiïv. Sprobaocinky i perspektywy na majbutnie, „Aktualni Problemy Miżnarodnych widnosyn” 2011, t. 97, cz. 2.

Znachorenko O., Stratehiczne partnerstwo w ukrajinśko-polśkych widnosynach, <http://lib.chdu.edu.ua/pdf/historyarchive/29/13.pdf>.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-30


Kłymonczuk, W. (2018). Współpraca Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 139-155. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.07

Wasyl Kłymonczuk  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)  Ukraina