Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykład wojny hybrydowej


Abstrakt

The term ‘hybrid war’ has not been defined in the public international law. However, it is commonly used in the media, by politicians and also by academics in scientific discourses.The article raises the question of  whether it is justified to use the term ʻhybrid war’ in reference to the military conflict in Ukraine. The authors scrutinise to what extent the situation in Ukraine meets the criteria of a ʻhybrid war’. Therefore, they try to define the term and describe its distinctive characteristics. Then, successive developments in Ukraine are analysed and compared with the characteristics. The article focuses on the role of the Dontsk People’s Republic and Luhansk People’s Republic, and their dependence on the Russian Federation. According to the authors, they are examples of actions conducted by proxies – the so called proxy war. This is the most important proof of the hybrid nature of the conflict in Ukraine. The authors also consider the responsibility of Russia for the actions of these separatist republics and wonder how to prevent the consequences of this conflict.


Balcerzak M., Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: studium prawnomiędzynarodowe, TTNOiK. Dom Organizatora, Toruń 2013.

Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Burlakowa W., Nestrašnyj sud. Kak ukrainskaâ Femida ʻkaraet separatistov, Antikor, <http://antikor.com.ua/articles/68825-nestrashnyj_sud._kak_ukrainskaja_femida_karaet_separatistov>.

Gawęda M., Siły Zbrojne „Noworosji”. W kierunku zwasalizowanej armii regularnej, Defence24, <http://www.defence24.pl/185935,sily-zbrojne-noworosji-w-kierunku-zwasalizowanej-armii-regularnej>.

Hoffman F.G., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, VA 2007.

Hoffman F.G., Lessons from Lebanon: Hezbollah and Hybrid Wars, Foreign Policy Research Institute, <http://www.fpri.org/article/2006/08/lessons-from-lebanon-hezbollah-and-hybrid-wars>.

Hoffman F.G., On Not-So-New Warfare: Politicale Warfare vs. Hybrid Threats, <https://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-hybrid-threats/>.

Janusz-Pawletta B., Separatystyczne dążenia Naddniestrza, Abchazji i Osetii Południowej a prawo międzynarodowe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 2.

Kleczkowska A., Wojna hybrydowa – uwagi z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2.

Konończuk W., Wilk A., Eskalacja starć w Donbasie, Ośrodek Studiów Wschodnich, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-01-21/eskalacja-starc-w-donbasie>.

Kosior C., Potencjał militarny Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, Ośrodek Analiz Strategicznych, <https://oaspl.org/2015/06/23/potencjal-militarny-ukrainy-w-obliczu-rosyjskiej-agresji>.

Kraj K., Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa w XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 3.

Kubiak K., RAPORT-wto 04/2014 – Utrata Krymu, Raport Wojsko – Technika – Obronność, <http://www.altair.com.pl/magazines/article?article_id=5150>.

Kuczyński G., Własne KGB i „Beria z Naddniestrza”. Już wiadomo, co Rosja planuje w Donbasie?, TVN24, <http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wlasne-kgb-i-beria-z-naddniestrza-juz-wiadomo-co-rosja-planuje-w-donbasie,451803.html>.

Legucka A., Perspektywa zamrożenia konfliktu w Donbasie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, „Biuletyn PISM”, 1 III 2017, nr 21, <http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-21-1463>.

Menkiszak M., Sadowski R., Żochowski P., Rosyjska interwencja zbrojna we wschodniej Ukrainie, Ośrodek Studiów Wschodnich, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-03/rosyjska-interwencja-zbrojna-we-wschodniej-ukrainie>.

Miesnier J.E., Wsiemirnaja miatieżewojna, Żukowskij–Moskwa 2004.

Mikulska M., Separatystyczne republiki na Ukrainie uznane za organizacje terrorystyczne, „Rzeczpospolita”, <http://www.rp.pl/artykul/1110516-Separatystyczne-republiki-na-Ukrainie-uznane-za-organizacje-terrorystyczne.html>.

Ochmann P., Wojas J., Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 4.

Piechal T., Republiki wojenne w Donbasie rok po wybuchu konfliktu, Ośrodek Studiów Wschodnich, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-06-17/republiki-wojenne-w-donbasie-rok-po-wybuchu-konfliktu>.

Regina-Zacharski J., Analityczne definicje wojny, „Studia Geopolitica” 2010/2011, R. 1, <http://geopolityka.org/analizy/jacek-reginia-zacharski-analityczne-definicje-wojny>.

Regina-Zacharski J., Ukraina 2014−2015: wojna (nie)hybrydowa, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, vol. 100, nr 3.

Srogosz T., Status prawny nieoznakowanych żołnierzy w wojnie hybrydowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 4.

Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, tłum. D. Bakalarz, Helion, Gliwice 2004.

Sykulski L., Wojny buntownicze – wprowadzenie do koncepcji Jewgienija Messnera, „Przegląd Geopolityczny” 2015, nr 11.

Wąsowski K., Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2.

Wierczyńska K., Odpowiedzialność państwa za ekstraterytorialne naruszenia prawa międzynarodowego w świetle decyzji i orzeczeń ETPCz, „Europejski Przegląd Sądowy”, VI 2008.

Wilk A., Ukraińska operacja antyterrorystyczna w Kramatorsku i Słowiańsku – gra pozorów?, Ośrodek Studiów Wschodnich, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-05-08/ukrainska-operacja-antyterrorystyczna-w-kramatorsku-i-slowiansku-gra>.

Wilk A., Olszański T.A., Górecki W., Porozumienie mińskie – rok gry pozorów, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-02-10/porozumienie-minskie-rok-gry-pozorow>.

Williamson Murray M., Mansoor P.R., Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-30


Ochmann, P., & Wojas, J. (2018). Prawne aspekty konfliktu zbrojnego na Ukrainie jako przykład wojny hybrydowej. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 283-302. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.20

Paweł Ochmann  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Polska
Jakub Wojas 
Europejski Instytut Studiów Międzynarodowych w Bytomiu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1082-8939