Koncepcja prometeizmu energetycznego? Konsekwencje rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w 2018 r.


Abstrakt

The article describes a dispute over contracts for supplies and transmission of natural gas through Ukraine from March 2018. The concept of energy Prometheism in relation to bilateral relations between Russia and Ukraine and the historical context of the crisis are also presented. The author analyses the consequences of the crisis for Ukraine and predicts further development of the situation. He also assesses the impact of the European Union’s involvement in the dispute.


Bączkowski W., Czy prometeizm jest fikcją i fantazją?, w: W. Bączkowski, O wschodnich problemach Polski, oprac. J. Kloczkowski, P. Kowal, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.

Bieliszczuk B., Komentarz PISM: Rozstrzygnięcie w sprawie Naftogaz–Gazprom: porażka Rosji, szansa dla Ukrainy, 1.03.2018, <http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-11-2018>.

Bieliszczuk B., Gawlikowska-Fyk A., Komentarz PISM: Konflikt gazowy Rosja–Ukraina – kolejna odsłona, 5.03.2018, <http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-13-2018>.

Bieliszczuk B., Gawlikowska-Fyk A., Komentarz PISM: Werdykt Trybunału Arbitrażowego w sporze Gazprom–Naftogaz, 11.06.2017, <http://www.pism.pl/publikacje/komentarz/nr-18-2017>.

Buzek: Rewizja dyrektywy gazowej ochroni rynek UE, choć może zniechęcić do Nord Stream 2 (rozmowa), BiznesAlert.pl, 5.02.2018, <http://biznesalert.pl/lex-nord-stream-2-dyrektywa-gazowa-ochrona-rynku-ue>.

Gratz J., Russia’s Pipeline Overtstretch: Market Monopolisation at the Expense of Reliability, „Russian Analytical Digest” 2013, nr 113.

Jakóbik: Ukraina ujawnia. Gazprom celowo wywołał kryzys dostaw, BiznesAlert.pl, 6.03.2018, <https://biznesalert.pl/gazprom-naftogaz-arbitraz-kryzys-celowo>.

Jakóbik W., Polska miażdży Nord Stream 2. Ujawniamy opinię prawników, BiznesAlert.pl, 16.10.2017, <https://biznesalert.pl/nord-stream-2-analiza-prawna-polska-2>.

Jakóbik W., Prometeizm energetyczny. Między kawiarnią a politechniką, „Pressje” 2013, teka 32/33.

Kardaś S., Iwański T., Od wasalizacji do emancypacji. Rewizja modelu ukraińsko-rosyjskiej współpracy gazowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, 7.03.2018, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2018-03-07/od-wasalizacji-do-emancypacji-rewizja-modelu-ukrainsko>.

Kardaś S., Konończuk W., Łoskot-Strachota A., Negocjacje gazowe Ukraina–Rosja–UE: wojna pozycyjna, Ośrodek Studiów Wschodnich, 8.10.2017, <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-10-08/negocjacje-gazowe-ukraina-rosja-ue-wojna-pozycyjna>.

Komisja Europejska chce rozmów o przyszłości dostaw gazu z Rosji przez Ukrainę, BiznesAlert.pl, 22.02.2018, <https://biznesalert.pl/rosja-ukraina-gaz-tranzyt-przesyl-komisja-europejska-rozmowy>.

Kowal P., Jakóbik W., Polityka energetyczna UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego (2008−2014), w: M. Grela, Z. Rapacki (red.), Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2016.

Libera P., II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Warszawa–Tetragon 2013.

Mateusz Morawiecki: Nord Stream 2 przybliża nas do wojny, Wirtualny Nowy Przemysł, 15.02.2018, <http://gazownictwo.wnp.pl/mateusz-morawiecki-nord-stream-2-przybliza-nas-do-wojny,317510_1_0_0.html>.

Michalczyk L., Polska a Gazprom w długofalowej koncepcji polskiego bezpieczeństwa energetycznego, „Polityka Energetyczna” 2011, t. 14, z. 1.

Pronińska K.M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.

Turowski P., Eksport rosyjskiego gazu – strategia, plany, konsekwencje, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr II−IV (23−24).

Wyciszkiewicz E. (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.

Zawisza A., Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w ostatnich dwóch dekadach w Polsce, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.

Zygar M., Paniuszkin W., Gazprom. Rosyjska broń, przeł. K. Romanowska, W.A.B., Warszawa 2008.

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-30


Jakóbik, W. (2018). Koncepcja prometeizmu energetycznego? Konsekwencje rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego w 2018 r. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 303-319. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.21

Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.com
Instytut Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Inne teksty tego samego autora