Początki „Obozu” i Studium Europy Wschodniej UW

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Bogdanem Borowikiem


Malicki, J., & Borowik, B. (2018). Początki „Obozu” i Studium Europy Wschodniej UW. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 321-336. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.22

Jan Malicki  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
Bogdan Borowik 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska