Ryszard Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, 216 s.


Gergało-Dąbek, N. (2018). Ryszard Radzik, Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, 216 s. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 343-353. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.24

Nadia Gergało-Dąbek  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4065-4511