Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro, The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War


Stemplowski, R. (2018). Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro, The Internationalists. And Their Plan to Outlaw War. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 353-359. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.25

Ryszard Stemplowski  sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Academia Europaea  Polska
Inne teksty tego samego autora