Ankieta redakcyjna - Jak mówić o Unii Europejskiej?

od redaktora prowadzącego (Agnieszka Cianciara)


Cianciara, A. (2018). Ankieta redakcyjna - Jak mówić o Unii Europejskiej?. Sprawy Międzynarodowe, 71(2), 7-19. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.2.01

Agnieszka Cianciara  agnieszka.cianciara@coleurope.eu
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5530-8745
Inne teksty tego samego autora