Rozmowa o Bauhausie

Wywiad Wojciecha Jakóbika z Markiem Prawdą


Jakóbik , W., & Prawda, M. (2021). Rozmowa o Bauhausie. Sprawy Międzynarodowe, 74(3), 9-16. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.03

Wojciech Jakóbik   wjakobik@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Marek Prawda 
Inne teksty tego samego autora