Polski ślad na budowie wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej

Z Jerzym Buzkiem rozmawia Wojciech Jakóbik


Jakóbik, W., & Buzek, J. (2018). Polski ślad na budowie wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 11-13. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.01

Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.com
Instytut Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Jerzy Buzek 
Inne teksty tego samego autora