Disinformation, narratives and memory politics in Russia and Belarus, ed. Agnieszka Legucka, Robert Kupiecki, Routledge, London-New York 2022


Kozioł, A. (2022). Disinformation, narratives and memory politics in Russia and Belarus, ed. Agnieszka Legucka, Robert Kupiecki, Routledge, London-New York 2022 . Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 259-263. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.12

Aleksandra Kozioł  koziol@pism.pl
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1007-1737