Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2022


Pawłuszko, T. (2022). Robert Kupiecki, Filip Bryjka,Tomasz Chłoń,Dezinformacja międzynarodowa. Pojęcie, rozpoznanie, przeciwdziałanie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2022. Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 265-273. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.13

Tomasz Pawłuszko  tomasz.pawluszko@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5572-3199