Danuta Gibas-Krzak, Geopolityka Bałkanów, PWN, Warszawa 2020


Ciupiński, A. (2022). Danuta Gibas-Krzak, Geopolityka Bałkanów, PWN, Warszawa 2020. Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 275-280. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.14

Andrzej Ciupiński  a.ciupinski@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  Polska