Nowa recepcja teorii polityki zagranicznej w PolsceAshworth L., Did the realist–idealist great debate really happen? A revisionist history of international relations, „International Relations” 2002, vol. 16 (1).

Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2003.

Berndtson E., Behavioralism. Origins of the concept, „Wayback Machine” [online, dostęp: 29.11.2018], dostępny w internecie: <https://web.archive.org/web/20090514010256/http:/www.valt.helsinki.fi/vol/tutkimus/julkaisut/verkko/behavior.htm>.

Comparing foreign policies. Theories, findings, and methods, ed. J. N. Rosenau, Halsted Press Division, John Wiley & Sons, New York–London–Sydney–Toronto 1974.

Decydowanie publiczne, red. G. Rydlewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Filary M., Wybrane problemy metodologiczne II debaty w Stosunkach Międzynarodowych, „Politeja” 2010, nr 13.

Gałganek A., Czy istnieje teoria społeczna „międzynarodowości” i „wewnętrzności”?, „Przegląd Politologiczny” 2007, vol. 12, nr 2.

Haliżak E., Ontologia i epistemologia w badaniach polityki zagranicznej państwa, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, t. 51, nr 4.

Hudson V., Foreign policy analysis. Classic and contemporary theory, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2004.

International politics and foreign policy, ed. J. N. Rosenau, Free Press, New York 1969.

International theory. Positivism and beyond, ed. S. Smith, K. Booth, M. Zalewski, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Kaarbo J., A foreign policy analysis perspective on the domestic politics turn in IR theory, „International Studies Review” 2015, vol. 17, issue 2.

Kantyka Z., Teoretyczna i metodologiczna koncepcja szkoły chicagowskiej w nauce o polityce, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2014, t. 12.

Kaplan M., Is international relations a discipline?, „The Journal of Politics” 1961, vol. 23, No. 3.

Kaplan M., Problems of theory building and theory confirmation in international politics, „World Politics” 1961, vol. 14, No. 1.

Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna, PWN, Warszawa 2003.

Little R., The growing relevance of pluralism?, [w:] International theory. Positivism and beyond, ed. S. Smith, K. Booth, M. Zalewski, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Mintz A., Applied decision analysis. Utilizing poliheuristic theory to explain and predict foreign policy and national security decisions, „International Studies Perspectives” 2005, No. 6.

Pawłuszko T., Nowe trendy badań nad polityką zagraniczną, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym, red. T. Pawłuszko, R. Zięba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016.

Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym, red. T. Pawłuszko, R. Zięba, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016.

Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych. Wybór tekstów politologów amerykańskich, oprac. L. Pastusiak, COM SNP, Warszawa 1977.

Redd S., Mintz A., Policy perspectives on national security and foreign policy decision making, „The Policy Studies Journal” 2013, vol. 41.

Rosenau J. N., Comparing foreign policies: why, what, how, [w:] Comparing foreign policies. Theories, findings, and methods, ed. J. N. Rosenau, Halsted Press Division, John Wiley & Sons, New York–London–Sydney–Toronto 1974.

Rosenau J. N., A pre-theory revisited. World politics in an era of cascading interdependence, „International Studies Quarterly” 1984, vol. 28, issue 3.

Smith S., The discipline of international relations. Stillan American social science?, „British Journal of Politics and International Relations” 2000, vol. 2, No. 3.

Sulowski S., Decydowanie w sprawach polityki zagranicznej państwa, [w:] Decydowanie publiczne, red. G. Rydlewski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Teoretyczne problemy polityki zagranicznej. Zbiór prac, red. E. Pałyga, J. Symonides, IGKR SGPiS, Warszawa 1979.

Wolfers A., Discord and collaboration. Essays on international politics, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1962.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Pawłuszko, T. (2018). Nowa recepcja teorii polityki zagranicznej w Polsce. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 339-349. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.18

Tomasz Pawłuszko  tomasz.pawluszko@gmail.com
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5572-3199