Chiński marsz ku renesansowi politycznemu i kulturowemu

Rozważania na podstawie Wielkiego renesansu Bogdana Góralczyka i Chinese heritage in the making pod redakcją Christiny Maags i Mariny SvenssonChinese heritage in the making, ed. Ch. Maags, M. Svensson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018.

Cooke S., Telling stories in a borderland. The evolving life of Ma Bufang’s official residence, [w:] Chinese heritage in the making, ed. Ch. Maags, M. Svensson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018.

Cultural heritage politics in China, ed. T. Blumenfield, H. Silverman, Springer, New York 2013.

Denton K., Exhibiting the past. Historical memory and the politics of museums in postsocialist China, University of Hawaii, Honolulu 2014.

Gawlikowski K., Starożytna geneza nazwy „Państwo Środka”. Na tropach formowania tożsamości chińskiej, „Azja-Pacyfik” 2018, nr 21.

Góralczyk B., Nowa Era, z Chinami w środku, „WP” [online], 26.10.2017 [dostęp: 22.11.2018], dostępny w internecie: <https://opinie.wp.pl/prof-bogdan-goralczyk-nowa-era-z-chinami-w-srodku-6180890907747969a>.

Góralczyk B., Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2018.

Graezer Bideau F., Yan H., Historic urban landscape in Beijing. The Gulou project and its contested memories, [w:] Chinese heritage in the making, ed. Ch. Maags, M. Svensson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018.

Gyory A., Closing the gate. Race, politics, and the Chinese Exclusion Act, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1998.

Hewison R., The heritage industry. Britain in a climate of decline, Methuen, London 1987.

Intangible cultural heritage in contemporary China. The participation of local communities, ed. K. Kuah, Z. Liu, Routledge, London–New York 2017.

Kowalski K., O istocie dziedzictwa europejskiego. Rozważania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.

Kultura w stosunkach międzynarodowych, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Liu M., Zhongguo meng. Hou Meiguo shidai de daguo siwei yu zhanglüe [‘Chiński sen. Pozycja i strategia wielkich mocarstw w epoce postamerykańskiej’], Renmin Chubanshe, Beijing 2010.

Lyman S., The „Yellow Peril” mystique. Origins and vicissitudes of a racist discourse, „International Journal of Politics, Culture, and Society” 2000, vol. 13, issue 4.

Maags Ch., Creating a race to the top. Hierarchies and competition within the Chinese ICH transmitters system, [w:] Chinese heritage in the making, ed. Ch. Maags, M. Svensson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018.

Meskell L., Liuzza C., Bertacchini E., Saccone D., Multilateralism and UNESCO world heritage. Decision-making, states parties and political processes, „International Journal of Heritage Studies” 2015, vol. 21, issue 5.

Mierzejewski D., Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością. Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Nye J., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Schreiber H., Intangible cultural heritage and soft power – exploring the relationship, „International Journal of Intangible Heritage” 2017, vol. 12.

Shixian Zhonghua minzu weida fuxing shi Zhonghua minzu jindai yilai zui weida de mengxiang [‘Realizacja wielkiego odrodzenia narodu chińskiego jest w ostatnich czasach największym marzeniem narodu chińskiego’], [w:] Xi J., Tan zhiguo li zheng [‘O rządzeniu państwem’], Waiwen Chubanshe, Beijing 2014.

Smith L., Uses of heritage, Routledge, Abingdon–New York 2006.

Tomczak M., Is China a model member state of UNESCO in implementing the 2003 Convention? Reasons, benefits, and criticisms, „Santander Art and Culture Law Review” 2017, nr 2 (3).

Understanding the politics of heritage, ed. R. Harrison, Manchester University Press, Manchester–Milton Keynes 2010.

Wojciuk A., Kultura w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] Kultura w stosunkach międzynarodowych, red. H. Schreiber, G. Michałowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Xi J., Tan zhiguo li zheng [‘O rządzeniu państwem’], Waiwen Chubanshe, Beijing 2014.

Yan H., World heritage craze in China. Universal discourse, national culture, and local memory, Berghahn Books, New York 2018.

Yan X., The rise of China and its power status, „The Chinese Journal of International Politics” 2006, vol. 1 (1).

Zai di shi’er jie Quanguo Renmin Daibiao Dahui di yi ci huiyi shang de jianghua [‘Przemowa z pierwszego posiedzenia dwunastego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych’], [w:] Xi J., Tan zhiguo li zheng [‘O rządzeniu państwem’], Waiwen Chubanshe, Beijing 2014.

Zhang H., From a symbol of imperialistic penetration to a site of cultural heritage. The „Italian-style exotic district” in Tianjin, [w:] Chinese heritage in the making, ed. Ch. Maags, M. Svensson, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Tomczak, M. (2018). Chiński marsz ku renesansowi politycznemu i kulturowemu. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 351-362. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.19

Marta Tomczak  xmtomczak@hotmail.com
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2245-6060
Inne teksty tego samego autora