Zadania recenzji i porządek w badaniach naukowych – polemika z Edwardem Haliżakiem


Kuźniar, R. (2018). Zadania recenzji i porządek w badaniach naukowych – polemika z Edwardem Haliżakiem. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 367-370. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.21

Roman Kuźniar  r.kuzniar@uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
Inne teksty tego samego autora