Energetyka jądrowa w Polsce

Rozmowa Wojciecha Jakóbika z Zuzanną Nowak i Remigiuszem Nowakowskim


Jakóbik, W., Nowak, Z., & Nowakowski, R. (2019). Energetyka jądrowa w Polsce. Sprawy Międzynarodowe, 72(3), 245-255. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.08

Wojciech Jakóbik 
Uniwersytet Warszawski   Polska
Zuzanna Nowak 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Polska
Remigiusz Nowakowski 
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych we Wrocławiu  Polska