Energetyka jądrowa w Polsce

Rozmowa Wojciecha Jakóbika z Zuzanną Nowak i Remigiuszem Nowakowskim


Jakóbik, W., Nowak, Z., & Nowakowski, R. (2019). Energetyka jądrowa w Polsce. Sprawy Międzynarodowe, 72(3), 245-255. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.3.08

Wojciech Jakóbik  wjakobik@gmail.com
Uniwersytet Warszawski   Polska
https://orcid.org/0000-0003-1510-6943
Zuzanna Nowak 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Polska
Remigiusz Nowakowski 
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych we Wrocławiu  Polska