Omówienie książki Kamila Zajączkowskiego Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej

Zajączkowski K., Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019


Ignatowicz, K. (2020). Omówienie książki Kamila Zajączkowskiego Misje cywilne i operacje wojskowe Unii Europejskiej w perspektywie wybranych teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej. Sprawy Międzynarodowe, 72(4), 289-294. https://doi.org/10.35757/SM.2019.72.4.12

Krzysztof Ignatowicz  k.ignat@wp.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9142-2852