Etyka publikacji

Standardy etycznego zachowania dla wszystkich stron zaangażowanych w publikację w czasopiśmie: autora, redaktora czasopisma i redakcji, recenzentów oraz wydawcę.
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie są recenzowane pod kątem autentyczności, kwestii etycznych i przydatności.