Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Czasopisma

Okładka KiS 1(68) 2024

Kultura i Społeczeństwo

„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.


ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757


          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

Okładka SM 2/2023

Sprawy Międzynarodowe

„Sprawy Międzynarodowe” (International Affairs) - kwartalnik założony w 1948 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły na temat bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej, polityki zagranicznej różnych krajów, rozwoju regionalnego, transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz państw Azji i Afryki, organizacji międzynarodowych, a także akty dyplomatyczne i recenzje książek.


ISSN: 0038-853X (Print) ISSN: 2720-0361 (Online) DOI: 10.35757


          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

SP cover

Studia Polityczne

„Studia Polityczne” to renomowany periodyk naukowy, w którym od 1992 roku, a więc już prawie trzydzieści lat, publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej nauki o polityce, recenzje ważnych pozycji książkowych oraz dyskusje redakcyjne. Pismo jest miejscem swobodnego dyskursu polskiego środowiska politologicznego. Jest otwarte na wszystkie środowiska zajmujące się w Polsce naukami o polityce i zamieszcza na swych łamach teksty autorów z różnych ośrodków badawczych, w tym także zagranicznych. Na łamach „Studiów Politycznych” debiutowało już wielu cenionych autorów.


ISSN: 1230-3135 (Print) ISSN: 2720-0302 (Online) DOI: 10.35757


          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

Okładka RP-N 31/2023

Rocznik Polsko-Niemiecki

„Rocznik Polsko­‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk. Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.


ISSN: 1230-4360 (Print) ISSN: 2720-0345 (Online) DOI: 10.35757


          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

Okładka Civitas 31/2022

Civitas. Studia z Filozofii Polityki

Czasopismo naukowe „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.


ISSN: 1428-2631 (Print) ISSN: 2720-0353 (Online) DOI: 10.35757


          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access


Indeksacja:
- CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
- CEEOL - Central and Eastern European Online Library
- EBSCO
- ICI Journals Master List
- Crossref Meta Search
- BazEkon
- PBN - Polska Bibliografia Naukowa