Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.

ISSN: 1428-2631 (Print) ISSN: 2720-0353 (Online) DOI: 10.35757

          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

Czytaj więcej

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 31 (2022)

Published 11 maja 2024

Okładka Civitas nr 31/2022

Issue description

„Civitas. Studia z filozofii polityki” 1/2023

Dyskusja na temat zalet i wad wzrostu gospodarczego toczy się przynajmniej od 1972 roku – daty publikacji słynnego raportu Klubu Rzymskiego zatytułowanego Granice wzrostu, a zarazem roku, w którym francus ... See the full issue