Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzowanie i lista recenzentów

Proces recenzyjny jest kluczowym elementem procesu publikacyjnego. Ma za zadnie pomóc redakcji w wyłonieniu tekstów, które zostaną opublikowane w czasopiśmie oraz dostarczenie autorkom/autorom informacji zwrotnej dotyczącej tekstu i mogącej  wpłynąć pozytywnie na jego ostateczny kształt.

Na recenzentki i recenzentów powoływane są osoby, które posiadają udokumentowane publikacjami w danym obszarze tematycznym kompetencje do oceny manuskryptu. Po otrzymaniu zaproszenia do recenzowania tekstu recenzent/ka jest zobowiązany/zobowiązana ocenić swoje merytoryczne kwalifikacje do jego oceny i podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zaproszenia.

Od recenzentek i recenzentów oczekuje się obiektywności oraz rzetelności w ocenie manuskryptów. Recenzje powinny być przejrzyste oraz szczegółowo uargumentowane, by mogły służyć autorkom/autorom w pracy nad ostatecznym kształtem tekstu. Uwagi recenzentek i recenzentów powinny być merytoryczne i dotyczyć wyłącznie tekstu, nigdy osoby autorki/autora.

Proces recenzyjny przebiega za pośrednictwem platformy czasopisma: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c. Od recenzentek i recenzentów wymaga się rejestracji na platformie.

Recenzje odbywają się za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza recenzyjnego, który obejmuje pytania o oryginalność stawianego problemu, adekwatność wyboru metodologii, konstrukcję tekstu i jego logiczną spójność, bibliografię oraz poprawność językową. Prosimy recenzentki/recenzentów o szczegółowe odniesienie się do wszystkich wymienionych kwestii. Dopuszczamy również recenzje opisowe zawierające odpowiedzi na powyższe pytania.

Formularz recenzyjny przewiduje następujące rekomendacje: (a) „przyjąć bez zmian”, (b) „przyjąć warunkowo, po wprowadzeniu zmian oraz po przyjęciu poddać ponownej ocenie”, (c) „przyjąć warunkowo, po wprowadzeniu zmian oraz po przyjęciu nie poddawać ponownej ocenie”, (d) „odrzucić z powodu niedostatecznej jakości naukowej”.

Recenzenci w latach 2015-2021

Andruszkiewicz Iwetta, prof. UAM; Antkowiak Paweł, prof. UAM; Augustyn Leszek, prof. UJ; Augustyniak Małgorzata, prof. UWM; Bartula Piotr, prof. UJ; Błaszczyk Cezary, dr UW; Bohuszewicz Paweł; prof. UMK; Breczko Jacek, prof. UMB; Brzezińska Anna, dr UŁ; Chałubiński Mirosław, prof. UW; Chimiak Galia, prof. IFiS PAN; Chołaszczyński Krystian, dr WSKSiM; Chymkowski Roman, dr hab. UW; Czapka Elżbieta, dr UMCS; Czekaj Rafał, dr UMCS; Dobrzeniecki Karol, prof. UMK; Dominiak Łukasz, prof. UMK; Duch-Dyngosz Marta, dr UJ; Eberhardt Piotr Jan, prof. IGiPZ PAN; Filipowicz Stanisław, prof. UW; Gadowska Kaja, prof. UJ; Gajda Kinga Anna, dr UJ; Gałkowski Stanisław, prof. AIK;; Gąsiorowski Stefan, prof. UJ; Guczalska Katarzyna, dr UEK; Hajduk Jurij, dr PWSZ w Chełmie; Haremska Katarzyna, prof. UP; Helios Joanna, dr hab. UWr; Hładkiewicz Wiesław, prof. UZ; Janeczek Stanisław, ks. prof. KUL; Jankowska Małgorzata, dr UAM; Kalita Cezary, dr UPH; Kałwa Dobrochna, dr hab. UW; Karasa Marcin, prof. UJ; Kassner Maciej, dr UW; Kledzik Emilia, dr. UAM; Kojkoł Jerzy, prof. AMW; Kołoczek Łukasz, dr. UP; Kowalska Beata, prof. UJ; Krzysztofek Kazimierz, prof. SWPS; Kubicki Paweł, dr hab. UJ; Kuligowski Piotr, dr IH PAN; Machowski Adam, prof. Universidad de Navarra; Malicki Krzysztof, prof. UR; Mania Karolina, dr. UJ; Manterys Aleksander, prof. UW; Majcherek Janusz, prof. UP; Markiewicz Barbara, prof. UW; Mazurkiewicz Piotr, ks. prof. UKSW; Michalski Maciej, prof. UG; Marody Mirosława, prof. IFiS PAN; Mazurek Sławomir, prof. IFiS PAN; Melonowska Justyna, dr APS; Michalska-Żyła Agnieszka, dr UŁ; Michalski Maciej, prof. UG; Mikołejko Zbigniew, prof. IFiS PAN; Mizera Janusz, prof. UJ; Moskalewicz Marcin, dr hab. UM w Poznaniu; Możdżyński Paweł, dr hab. UW; Nieroba Elżbieta, dr UO; Nijakowski Lech, prof. UW; Nobis Adam, prof. UWr; Noga Marian, prof. WSB we Wrocławiu; Nowak Andrzej, prof. UJ; Olczyk Maciej, ks. prof. UAM; Paczkowski Przemysław, prof. UR; Perlikowski Łukasz, dr UMK; Ples-Bęben Marta, dr UŚ; Pluciński Przemysław, dr UAM; Pokropski Marek, dr UW; Polak Ryszard, prof. UPH; Potulski Jakub, prof. UG; Praczyk Małgorzata, prof. UAM; Prokop Krzysztof, prof. UPH; Prostak Rafał, dr UEK; Raciborski Jacek, prof. UW; Rajca Lucyna, prof. UJK; Rarot Halina, dr hab. PL; Rewers Ewa, prof. UAM; Rogowska-Stangret Monika, dr UWB;  Rosset De Tomasz, prof. UMK; Rykiel Zbigniew, prof. UR; Sadecka Agnieszka, dr UJ; Sikora Tomasz, prof. UJ; Skoczylas Łukasz, dr UAM; Skudrzyk Piotr, dr hab. UŚ; Smoczyński Rafał, prof. IFiS PAN; Stawrowski Zbigniew, prof. UKSW; Stryjek Tomasz, prof. ISP PAN; Sułek Mirosław, prof. UW; Szary Stefan, dr Collegium Da Vinci; Szczepański Jakub, dr UJ; Sztandara Magdalena, dr UJ; Szumera Grażyna, dr hab. UŚ; Szwerd Antoni, prof. UP; Thel Karolina, dr. ASP Warszawa; Tulejski Tomasz, prof. UŁ; Waśkiewicz Andrzej, prof. UW; Wawrzyniak Jan, prof. UP; Wendland Michał, prof. UAM; Wendt Jan, prof. Universitatea din Oradea; Wesołowska Agnieszka, dr UŚ; Wroński Leszek, prof. UJ; Załuski Wojciech, prof. UJ; Zawanowska Marzena, prof. UW; Zawisza Rafał, dr UW; Ziemińska Renata, prof. USZ; Zubelewicz Jan, dr hab. PW; Zuziak Władysław, prof. UPJPII; Żardecka Magdalena, prof. UR; Żylicz Tomasz, prof. UW; Dr hab. Piotr Bartula, UJ; dr hab. Marta Bucholc, UW; dr hab. Stanisław Filipowicz, UW; dr hab. Katarzyna Haremska, UP; dr hab. Steffen Huber, UJ; dr hab. Arkadiusz Jabłoński; prof. Jakub Kloc-Konkołowicz, UW; dr hab. Aleksander Manterys, ISP PAN; dr hab. Janusz Majcherek, UP; prof. Barbara Markiewicz, UW; ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW; dr hab. Maciej Michalski, UG; dr hab. Lech Nijakowski, UW; dr hab. Agnieszka Nogal, UW; dr hab. Arkady Rzegocki, UJ; prof. Roman Piekarski, UG; dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves; dr hab. Tomasz Sikora, UJ; prof. Sławomir Sowinski, UKSW; dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN; dr hab. Andrzej Waśkiewicz, UW; prof. Radosław Zenderowski, UKSW; dr Anna Barcz, IBL PAN; dr Wojciech Bober, UW; dr Paulina Codogni, ISP PAN; dr Agnieszka Dudzińska; dr Magdalena Gawin, UW; dr Adam Leszczyński, ISP PAN; dr Natalia Juchniewicz, UW;  dr Karolina Mania, UJ; dr Barbara Markowska, CC;  dr Dorota Mokrosińska, LU;  dr Marta Olesik; dr Łukasz Święcicki, UPH;  dr Urszula Zbrzeźniak, UW; dr Tomasz Żuradzki, UJ;  dr hab. Tatiana Krynicka, UG; ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, UKSW;  dr hab. Roman Piekarski, UG; dr hab. Sławomir Sowiński, IP UKSW;  dr hab. Tomasz Stryjek, ISP PAN; dr hab. Jan Wawrzyniak, IFIS UP; prof. Radosław Zenderowski, UKSW; prof. Mirosław Żelazny, IF UMK; dr Anna Barcz, IBL PAN; dr Natalia Juchniewicz, UW