Czasopismo naukowe „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.

ISSN: 1428-2631 (Print) ISSN: 2720-0353 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

Utopie antropocenu - cfp

2022-02-18

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów do numeru poświęconego utopiom antropocenu.

POLITYCZNOŚĆ PANTEIZMU - konferencja naukowa

2020-11-23

23 - 24 XI 2020POLITYCZNOSC PANTEIZMU

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


23. XI 2020.


https://zoom.us/j/95374350482?pwd=dUNRaThMQUw0aWFFNU04MHlXcVFRdz09

Meeting ID: 953 7435 0482
Passcode: 093822

09:50 Powitanie

10:05 Panel 1 (25 min/os)

Nina Gładziuk, Machiavelli w ogrodzie Epikura

Marek Woszczek, Pantheismusstreit, natura i dialektyka oświecenia

Antonina Januszkiewicz, Polityczność pragnienia u Spinozy przeciwko antynomicznej interpretacji Kołakowskiego

11:20 Przerwa

12:30 Panel 2 (25 min/os)

Agata Bielik-Robson, Czy będzie raczej nic niż coś? Ernst Bloch i aporie materializmu apokaliptycznego

SebasFan Słowiński, Ontologia (post)anarchizmu

Barbara Markowska, O politycznych i ekonomicznych konsekwencjach neo- monadyzmu Gabriela Tarde’a


24. XI 2020.

 

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96511842841?pwd=cmJvWmJvemhqdTJ1Wk1oaUpXeFBJdz09 Meeting ID: 965 1184 2841
Passcode: 086259
14:00 Panel 1 (25 min/os)

Magdalena Ziętek-Wielomska, Komunizm Mojżesza Hessa w perspektywie sporu o panteizm Barucha Spinozy

Jacek Breczko, Może być tak, a może inaczej. Kilka uwag na temat związków panteizmu i polityki

Adam Wielomski, Panteistyczne korzenie totalitaryzmu

 


Polityczność panteizmu cfp

2020-08-27

POLITYCZNOŚĆ PANTEIZMU
Konferencja naukowa
Warszawa, 23. XI 2020. 


 

Zapraszam do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej   

 

POLITYCZNOŚĆ PANTEIZMU


Terminy:
Propozycję tematu wystąpienia wraz z abstraktem prosimy wysyłać do:

  1. X 2020. na adres: szymonbrodka@gmail.com
  2. X 2020. zostanie podany do wiadomości plan konferencjiMiejsce:
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Marszałkowska 21/25, Warszawa
(w uzasadnionych przypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość konferencji via Zoom)

 

Referaty pokonferencyjne planujemy opublikować w czasopiśmie:
Civitas. Studia z filozofii polityki.Organizatorzy:
Zakład filozofii polityki
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
oraz
Civitas. Studia z filozofii polityki
wraz z
Zakład filozofii polityki
Uniwersytetu Warszawskiegodr Michał Pospiszyl pospiszyl.michal@gmail.com
dr Mateusz Janik janikm@protonmail.com


POLITYCZNOŚĆ PANTEIZMU 


W dziejach zachodnich społeczeństw panteizm niemal nigdy nie miał dobrej prasy. Jego, i tak niegodna pozazdroszczenia pozycja, słabnie zwłaszcza w momencie narodzin chrześcijaństwa.
Od tego czasu słowo to zaczyna działać jak obelga, a o tendencje panteistyczne oskarża się niemal wszystkich heretykow, nawet wowczas gdy ich związki z potępioną doktryną było mgliste albo żadne. Na przestrzeni wiekow panteistyczne i monistyczne obrazy przenicowanego świata, w ktorym „wszystko jest jednym, a jedno jest wszystkim”, przebijają się do głownego nurtu filozofii europejskiej, dostarczając uzasadnienia dla coraz to nowszych form dzielenia, porządkowania i hierarchizowania bytow. W tej perspektywie rezygnacja z hierarchii bytow ma grozić rozpadem hierarchii społecznych, a porzucenie metafizycznego monarchizmu ma stanowić prostą drogę do politycznej anarchii. Podobną potrzebę pojęciowego okiełznania rozpuszczającej hierarchie wspolnoty bytow obserwujemy rownież w poza Europą, jak choćby wśrod konfucjańskich myślicieli Azji południowo-wschodniej, czy u kapłanow Starego Egiptu. Z drugiej strony historia chrześcijańskiego, islamskiego czy żydowskiego anarchizmu pokazuje, że radykalne projekty polityczne mogą być zakorzenione rownież w hierarchicznych ontologiach. Wychodząc od tych zagadnień chcemy przyjrzeć się temu, co powroty politycznego panteizmu mowią nam o związku ontologii i polityki. Czy metafizyka generuje skutki polityczne? A jeśli między dwoma tymi dziedzinami istnieje jakiś związek, to jaki jest jego charakter? Oprocz tych, ściśle filozoficznych, pytań chcielibyśmy przyjrzeć się dziejom panteizmu jako historii podziemnego nurtu, wypartej tradycji, potwornej możliwości, z ktorą europejska filozofia
musiała się konfrontować przez dwa tysiące lat, zarowno wowczas, gdy jej potworność wyłaniała się w samym centrum Europy, jak i wtedy, gdy nacierała z zewnątrz.
Przykładowe zagadnienia:


▪ Atomizm, pitagoreizm i starożytne filozofie monistyczne


▪ Średniowieczny panteizm


▪ Panteizm i matriarchat


▪ Herezje panteistyczne


▪ Filozofie immanencji


▪ Ontologiczny komunizm


▪ Panteizm w myśli politycznej renesansu


▪ Pantheismusstreit


▪ Nowożytne krytyki absolutyzmu teologicznego


▪ Panteizm i monizm poza horyzontem myśli europejskiej

 

Korzystając z okazji zapraszam także na łamy naszego periodyku, 

obecnie pracujemy nad numerami:
- Pamięć i zapomnienie
- Demokracja nieliberalna
Planujemy także numery:
- Mit i polityka
- Polityczność panteizmu

Dodatkowo Redakcja w trybie ciągłym przyjmuje teksty związane z szeroko pojętą tematyką filozofii polityki.

Polecamy również naszą stronę internetową, gdzie bezpłatnie można pobrać wszystkie numery czasopisma:
http://www.civitas.waw.pl/  
oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych,
gdzie publikujemy cfp oraz inne aktualności:
https://www.facebook.com/czasopismo.civitas 

 

 

 

zapraszamy!


   • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
40 (2021)