Czasopismo naukowe „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.

ISSN: 1428-2631 (Print) ISSN: 2720-0353 (Online) DOI: 10.35757

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

 
 

"Kultury dewzrostu" - zaproszenie do publikacji

2023-08-28

W najbliższym numerze „Civitas. Studia z filozofii polityki” postaramy się zidentyfikować i opisać niektóre zasoby kulturowe, które mogą posłużyć do realizacji postulowanego przez dewzrost zadania „dekolonizacji społecznego imaginarium” i uwolnienia wyobraźni społecznej od mitu nieskończonego gospodarczego wzrostu.

"Utopie antropocenu" - zaproszenie do publikacji

2022-02-18

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów do numeru poświęconego utopiom antropocenu.

„Furia – nastroje społeczne w stanie wrzenia” - konferencja i zaproszenie do publikacji

2021-10-27

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji udziału w konferencji naukowej poświęconej miejscu i roli negatywnych emocji w rzeczywistości społecznej i sferze polityki, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2022 za pośrednictwem platformy zoom.    • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • EBSCO
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
40 (2021)