Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

 

Redaktora naczelna: Marta Olesik
Zastępa redaktor naczelnej: Bartosz Kuźniarz

Sekretarze redakcji:
Urszula Szewczyk
Szymon Radziejowski

Zespół redakcyjny:

Maja Białek, UwB
Paweł Kaczorowski, UKSW
Agnieszka Nogal, UW
Michał Pospiszyl, ISP PAN
Monika Rogowska-Stangret, UwB
Łukasz Święcicki, UPH
Rafał Wonicki, UW

Rada Redakcyjna:

Ernst-Wolfgang Böckenförde (✝), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kevin Dunn, Hobart and William Smith Colleges
Stanisław Filipowicz, PAN, UW
Jeffrey Isaac, Indiana University
Micheline Ishay, University of Denver
Helmut Juros, UKSW
Paweł Kaczorowski, UKSW
Ryszard Legutko, UJ
Bronisław Łagowski, UJ
Barbara A. Markiewicz, UW
Justyna Miklaszewska, UJ
David Ost, Hobart and William Smith Colleges 
Stacey Philbrick-Yadav, Hobart and William Smith Colleges
Romuald Piekarski, UG
Czesław Porębski, UJ
John Skorupski, University of St. Andrews
Zbigniew Stawrowski, UKSW
Tadeusz Szawiel, UW
Maciej Zięba OP (✝)
Tomasz Żyro, UW