Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Konflikt interesów

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy w relacjach pomiędzy autorkami/autorami, recenzentkami/recenzentami lub członkiniami/członkami Zespołu Redakcyjnego występują relacje ekonomiczne, służbowe lub osobiste, które mogą mieć wpływ na ocenę tekstu lub proces decyzyjny dotyczący publikacji tekstu w „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”. Przyczyną konfliktu interesów może być także udział wymienionych osób we wspólnych projektach, tworzenie w przeszłości wspólnych publikacji, rywalizacja profesjonalna lub polityczna. Każdy/każda autor/ka, recenzent/recenzentka lub członek/członkini Zespołu Redakcyjnego, w których przypadku występuje jakikolwiek konflikt interesów, zobowiązani/zobowiązane są  zgłosić ten fakt redaktor naczelnej czasopisma.