Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Kultura i Społeczeństwo” to kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Nauk nieprzerwanie od 1957 roku. Obecnie współwydawcami są Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. Czasopismo zapisało się w historii nauk społecznych w Polsce w dużej mierze za sprawą jego redaktorów naczelnych, wybitnych uczonych o renomie międzynarodowej, przede wszystkim Józefa Chałasińskiego (1957‐1959 i 1967‐1979), Stefana Żółkiewskiego (1960‐1966), Antoniny Kłoskowskiej (1983‐2001) oraz Elżbiety Tarkowskiej (2001‐2016). 
Obecny zespół redakcyjny stara się kontynuować przez lata ukształtowany multidyscyplinarny profil tematyczny pisma. Publikujemy teoretyczne i empiryczne artykuły z zakresu socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, myśli społecznej, nauk o kulturze.

ISSN: 0023-5172 (Print) ISSN: 2300-195X (Online) DOI: 10.35757

          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo         Open Access

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 • CfP Studia nad dzieciństwem - przedłużamy nabór tekstów

  01.07.2024

  Zapraszamy do składania tekstów za pośrednictwem naszej strony! Na artykuły czekamy do 8 lipca 2024.

 • Ruszyła VIII Edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

  06.05.2024

  Razem z Instytutem Filozofii i Socjologii APS oraz Polskim Towarzystwem Socjologicznym ogłaszamy kolejną edycję konkursu na autorską (współautorską) pracę naukową o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego!

 • CfP Socjologia grup wrażliwych. Wokół pojęcia „vulnerability”

  28.03.2024

  Zapraszamy badaczki i badaczy do składania artykułów do numeru specjalnego naszego czasopisma poświęconego koncepcji vulnerability (podatności na dyskryminację i zagrożenia).  To pojęcie zyskuje coraz większą popularność w badaniach społecznych, ale jest wieloznaczne, używane niejednolicie i rozmaicie interpretowane. Tym ważniejsze staje się określenie znaczenia tego terminu w naukach socjologicznych i pokrewnych dyscyplinach.

 • CfP Troska o dobrostan: znaczenia, strategie i konteksty

  18.01.2024

  Zapraszamy do składania tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma, gdzie skupimy się na refleksji nad pojęciem dobrostanu. Termin składania artykułów upływa 15 kwietnia 2024 r. Szczegóły dotyczące nadsyłania i wymogów edytorskich można znaleźć na stronie czasopisma: http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/.

 • Konkurs o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej rozstrzygnięty!

  23.10.2023

  W VII edycji Konkursu nagrodę za „wyróżniającą się autorską pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego” otrzymała Agnieszka Witkowska-Krych za książkę pt. „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w Getcie Warszawskim”, opublikowaną w 2022 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym.

 • CfP "Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej"

  18.09.2023

  W planowanym numerze „Kultury i Społeczeństwa” chcemy podjąć tematykę związaną z przemianami władzy symbolicznej i zmianami jej dysponentów.  Teksty prosimy składać do 15 stycznia 2024 r.  

Aktualny numer

Tom 68 Nr 2 (2024)Nowi i starzy dysponenci władzy symbolicznej

Opublikowane 5 lipca 2024

Artykuły i rozprawy

Eseje recenzyjne

Fakty, problemy, polemiki

Recenzje, omówienia