Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Kwartalnik "Kultura i Społeczeństwo" prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki. Zgłoszenia tekstów przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem naszej strony.

CfP Socjologia grup wrażliwych. Wokół pojęcia „vulnerability”

28.03.2024

Zapraszamy badaczki i badaczy do składania artykułów do numeru specjalnego naszego czasopisma poświęconego koncepcji vulnerability (podatności na dyskryminację i zagrożenia).  To pojęcie zyskuje coraz większą popularność w badaniach społecznych, ale jest wieloznaczne, używane niejednolicie i rozmaicie interpretowane. Tym ważniejsze staje się określenie znaczenia tego terminu w naukach socjologicznych i pokrewnych dyscyplinach.

Przeczytaj więcej na temat CfP Socjologia grup wrażliwych. Wokół pojęcia „vulnerability”

Konkurs o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej rozstrzygnięty!

23.10.2023

W VII edycji Konkursu nagrodę za „wyróżniającą się autorską pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego” otrzymała Agnieszka Witkowska-Krych za książkę pt. „Dziecko wobec zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w Getcie Warszawskim”, opublikowaną w 2022 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym.

Przeczytaj więcej na temat Konkurs o nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej rozstrzygnięty!

Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

12.09.2023

Na zgłoszenia czekamy do 22 września! Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej. Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6

Przeczytaj więcej na temat Przypominamy o konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej!

Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

22.05.2023

Członek Zespołu Redakcyjnego "Kultury i Społeczeństwa", prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat honoris causa Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze - najwyższą godność w naszej akademickiej pracy. Wręczenie doktoratu nastąpi 28 czerwca 2023 w Halle. Podczas tej podniosłej uroczystość prof. Traba wygłosi wykłąd pt. "Sukcesja kulturowa. Dlaczego (nie) potrzebujemy niechcianego dziedzictwa kulturowego"?

W liście Dziekana, prof. Andreasa Pečara informującym prof. Roberta Trabę o nadaniu doktoratu honorowego czytamy:  "Wydział Humanistyczny I: Nauki społeczne i historyczne nauki o kulturze Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze decyzją Rady Wydziału, na wniosek Instytutu Historii, w dniu 19 kwietnia 2023 roku podjął decyzję o nadaniu Panu tytułu doktora honoris causa. Chciałbym pogratulować Panu w imieniu całego wydziału i złożyć moje szczere gratulacje. Honorujemy Pana za pracę nad metodologią i badaniami empirycznymi w zakresie transnarodowej historii wzajemnych oddziaływań [crossed history] oraz za osiągnięcia w krytycznym badaniu europejskich kultur i praktyk pamięci".

Przeczytaj więcej na temat Prof. dr hab. Robert Traba otrzymał doktorat h.c. Martin-Luther-Universität w Halle-Wittenberdze

Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie

18.12.2022

Redakcja „Kultury i Społeczeństwa” przedłuża termin składania tekstów do 31 stycznia 2023 r.

Zapraszamy autorów do udziału w numerze poświęconym tematom związanym z wojną, uchodźstwem i reakcjami społecznymi na nie oraz polityką społeczną, ludnościową, tożsamościową i pamięci prowadzoną zarówno przed 24 lutego 2022 r., jak i po tej dacie, przez państwa bezpośrednio zaangażowane w konflikt (Ukraina, Rosja, Białoruś), „przyfrontowe” (Polska, państwa bałtyckie, Mołdowa) oraz pozostałe państwa Europy.

Przeczytaj więcej na temat Przedłużamy termin składania tekstów do numeru poświęconego wojnie w Ukrainie