Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Redaktor naczelny:

Piotr T. Kwiatkowski (Uniwersytet SWPS w Warszawie)

 

Członkinie i Członkowie Redakcji:

Anna Radiukiewicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – Sekretarz Redakcji, socjologia spraw publicznych, aktywność polityczna

Grzegorz Demel (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Katarzyna Kaniowska (Uniwersytet Łódzki) – teorie i metodologia antropologii, etyka badań antropologicznych

Michał Kotnarowski (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) – metodologia badań ilościowych, redaktor statystyczny

Kazimierz Kowalewicz (Uniwersytet Łódzki, prof. em.) – socjologia sztuki, antropologia teatru, semiotyka kultury

Marek Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – socjologia kultury, media, zachowania zbiorowe, socjologia wizualna

Grażyna Kubica‐Heller (Uniwersytet Jagielloński) – historia antropologii i socjologii, antropologia wizualna, mniejszości kulturowe

Barbara Pasamonik (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) – tożsamości zbiorowe, migracje, wielokulturowość i płeć

Andrzej Piotrowski (Uniwersytet Łódzki, prof. em.) – teorie społeczne, socjologia języka i komunikacji, dyskurs

Tomasz Stryjek (Instytut Studiów Politycznych PAN) – socjologia narodu, pamięć zbiorowa, polityka pamięci, społeczeństwa Europy Środkowo‑Wschodniej

Anna Śliz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – migracje, mniejszości i grupy etniczne, wielokulturowość, zmiana i rozwój społeczny, teorie socjologiczne

Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN) – socjologia historyczna, pamięć kulturowa, regionalizm

Marek Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) – teorie socjologiczne, struktura społeczna, badania wartości i postaw

 

Maria Baltaziuk (Instytut Studiów Politycznych PAN) - redaktorka

 

KOMITET REDAKCYJNY

 

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego:

Janusz Mucha

 

Członkinie i Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

Barbara Czarniawska, University of Gothenburg

Grzegorz Ekiert, Harvard University    

Dariusz Jemielniak, Akademia Koźmińskiego

Łukasz Krzyżowski, University of Western Australia

Jan Kubik, Rutgers University w New Brunswick, New Jersey; University College London

Jolanta Kulpińska, Uniwersytet Łódzki

Elżbieta Matynia, The New School for Social Research

Alexander J. Motyl, School of Arts & Sciences-Newar, Rutgers University, Newark

Grzegorz Motyka,  ISP PAN

Magdalena Nowicka, Deutsches Zentrum Für Integrations - Und Migrations­Forschung (DeZIM)

Cezary Obracht-Prondzyński, UG, Komitet Socjologii PAN

Miloš Řezník, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Piotr Sztompka, (prof. em. UJ, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)

Janine R. Wedel, George Mason University