Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzentki i Recenzenci

 

RECENZENCI W 2021 ROKU

 

Monika Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Janusz Barański, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Binder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Tadeusz Borutka, Uniwersytet  Papieski Jana Pawła II

Anita Brzozowska, Uniwersytet Warszawski

Marta Bucholc, Uniwersytet Warszawski

Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mariusz Czubaj, Uniwersytet SWPS

Wioleta Danilewicz, Uniersytet w Białymstoku

Marcin Dębnicki, Uniwersytet Wrocławski

Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Danuta Duch-Krzystoszek, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki

Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS

Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Monika Frąckowiak-Sochańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Jacek Gądecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Małgorzata Głowacka-Grajper, Uniwersytet Warszawski

Marek Gorzko, Akademia Pomorska w Słupsku

Małgorzata Jacyno, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Katarzyna Kajdanek, Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kalinowska, Instytut Badań Edukacyjnych

Jerzy Kałążny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Antoni Z. Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN

Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski

Kaja Kaźmierska, Uniwersytet Łódzki

Przemysław Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski

Joanna Konieczna-Sałamatin, Uniwersytet Warszawski

Maciej Kowalewski, Uniwersytet Szczeciński

Wiesława Kozek, Uniwersytet Warszawski

Natalia Krzyżanowska, Örebro University

Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński

Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogoczny im. KEN w Krakowie

Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Anna Kwaśniewska, Uniwersytet Gdański

Marta Leśniakowska, Instytut Sztuki PAN

Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski

Mirosława Marody, Uniwersytet Warszawski

Piotr Mitzner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Andrzej Moskwin Uniwersytet Warszawski

Dorota Mroczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski

Janusz Mucha, emeritus

Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Uniwersytet Wrocławski

Lech M. Nijakowski, Uniwersytet Warszawski

Przemysław Nosal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Krzysztof Pietrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Jakub Potulski, Uniwersytet Gdański

Ryszard Radzik, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dorota Rancew-Sikora, Uniwersytet Gdański

Jerzy Rohoziński, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego

Maja Sawicka, Uniwersytet Warszawski

Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS

Marta Songin-Mokrzan, Uniwersytet Łódzki

Karina Stasiuk-Krajewska, Uniwersytet SWPS

Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski

Magdalena Ślusarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski

Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Arkadiusz Tuziak, Uniwersytet Rzeszowski

Andrzej Waśkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Uniwersytet Łódzki

Piotr Witek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Cezary Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Katarzyna M. Wyrzykowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Tomasz Zarycki, Uniwersytet Warszawski

Anna Ziembińska-Witek, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

Magdalena Zowczak, Uniwersytet Warszawski