Zapraszamy do składania artykułów do Rocznika Polsko-Niemieckiego.

Najbliższy numer 28 wiąże się z obchodzoną w przyszłym roku 30. rocznicą zjednoczenia Niemiec. W związku z tą rocznicą „Rocznik Polsko-Niemiecki” w 2020 roku będzie poświęcony problematyce zjednoczenia Niemiec. Redakcję interesują zarówno zagadnienia wewnątrzniemieckie, jak i dotyczące roli zjednoczonych Niemiec na arenie międzynarodowej, analizowane w perspektywie historycznej, politologicznej i socjologicznej. Propozycje z innych dziedzin również są mile widziane.

Niezależnie od opisanych powyżej zagadnień Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów dotyczących aktualnych zagadnień relacji polsko-niemieckich, oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz Austrii.

!!! Termin nadsyłania tekstów do numeru 28 upływa 31 V 2020 r. !!!

Zasady publikowania artykułów i recenzji w „Roczniku Polsko-Niemieckim” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rocznika w zakładce /O czasopiśmie/ po kliknięciu na /Zgłoś tekst/. Patrz wytyczne dla autorów.

Kontakt do Redakcji: rocznik@isppan.waw.pl

 

Redakcja Rocznika Polsko-Niemieckiego