Badania nad historią mniejszości niemieckiej w PRLDziurok A., Madajczyk P., Rosenbaum S. (red.), Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, Dom Współpracy Polsko/Niemieckiej / Instytut Studiów Politycznych PAN, Gliwice – Opole 2015.

Dziurok A., Madajczyk P., Rosenbaum S. (red.), Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016.

Dziurok A., Madajczyk P., Rosenbaum S. (red.), Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen Behörden 1945–1989, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017.

Kurasz I., Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2015.

Lehnstaedt S., Volksdeutsche in Tschenstochau. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik für Täter, Profiteure und Zuschauer des Holocaust, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2008, t. 57, nr 4, s. 425-452.

Lemańczyk M., Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Instytut Studiów Politycznych PAN – Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” Warszawa – Kwidzyn 2016.

Milewski J.J., Osadnicy wojskowi na kresach, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2004, nr 12(47), s. 44–50.

Nijakowski L., O przydatności studiów postkolonialnych w badaniach Śląska, „Przegląd Humanistyczny” 2014, s. 83–95.

Olejnik L., Zdrajcy narodu? Losy volksdeutschów w Polsce po II wojnie światowej, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.

Rechowicz, H. Cień „Volkslisty” na polskim sporcie, w: Bernard Woltmann (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 5: Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Gorzów Wielkopolski 2002, s. 341–349.

Service H., Germans to Poles. Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the Second World War, Cambridge University Press, Cambridge 2013 (paperback 2015).

Stryjkowski K., Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945–1950, Instytut Historii UAM, Poznań 2004.

Pobierz

Opublikowane : 2017-04-28


Madajczyk, P. (2017). Badania nad historią mniejszości niemieckiej w PRL. Rocznik Polsko-Niemiecki, (25/2), 135-142. https://doi.org/10.35757/RPN.2017.25.18

Piotr Madajczyk  pmada@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2788-8404
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>