Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 31 (2023)

Studia, dokumenty i materiały

Lemkins Legacy

DOI: https://doi.org/10.35757/RPN.2023.31.08
Przesłane: 7 sierpnia 2023
Opublikowane: 30.11.2023

Bibliografia

 1. Bartlett M., By the Way, “The Christian Century”, 18 July 1956.
 2. Bartlett M., They Stand Invincible: Men Who Are Reshaping Our World, New York 1959.
 3. Bieńczyk-Missala A., Dębski S. (ed.), Rafał Lemkin: A Hero of Humankind, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010.
 4. Bloxham D., Moses A.D. (ed.), The Oxford Handbook on Genocide Studies, Oxford University Press, Oxford 2010.
 5. Butcher T.M., A “Synchronized Attack”: On Raphael Lemkin’s Holistic Conception of Genocide, “Journal of Genocide Research” 2013, vol. 15, issue 3.
 6. Chatterjee D.K. (ed.), Encyclopedia of Global Justice, Springer, Dordrecht 2011.
 7. Cox J., To Kill a People. Genocide in the Twentieth Century, Oxford University Press, New York–Oxford 2017.
 8. Docker J., The Origins of Violence. Religion, History, Genocide, Pluto Press, London 2008.
 9. Docker J., Raphaël Lemkin, Creator of the Concept of Genocide: a World History Perspective, “Humanities Research” 2010, vol. 16, issue 2.
 10. Elder T., What You See Before Your Eyes: Documenting Raphael Lemkin’s Life by Exploring His Archival Papers, 1900–1959, in: D.J. Schaller, J. Zimmerer (ed.), The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, Routledge, New York 2009.
 11. Freeman M., Genocide, Civilization and Modernity, “The British Journal of Sociology” 1995, vol. 46, issue 2.
 12. Gavriilidis A., Lemkin’s Greek Friends: Abusing History, Constructing Genocide – and Vice Versa, “Holocaust and Genocide Studies” 2016, vol. 30, issue 3.
 13. Grzebyk P., Katyn: A Dubios Qualification, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2011, vol. 20, issue 4.
 14. Haar I., Polityka ludnościowa w Generalnym Gubernatorstwie. Polityka narodowościowa wobec Żydów i polityka osadnictwa a inicjatywy regionalne i centralne, “Pamięć i Sprawiedliwość” 2009, nr 1 (14).
 15. Heinsohn G., Lexikon der Völkermorde, Rowohlt Verlag, Hamburg 1998.
 16. Hinton A.L., Critical Genocide Studies, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2012, vol. 7, issue 1.
 17. Hinton A.L., La Pointe T., Irvin-Erickson D. (ed.), Hidden Genocides. Power, Knowledge, Memory, Rutgers University Press, New Brunswick 2014.
 18. Irvin-Erickson D., Raphaël Lemkin and the Concept of Genocide, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2017.
 19. Irvin-Erickson D., La Pointe T., Hinton A.L., Is Slavery Genocide?, in: A.L. Hinton, T. La Pointe, D. Irvin-Erickson (ed.), Hidden Genocides. Power, Knowledge, Memory, Rutgers University Press, New Brunswick 2014.
 20. Johnson R., Leighton P.S., Black Genocide? Preliminary Thoughts on the Plight of America’s Poor Black Men, “Journal of African American Men” 1995, vol. 1, issue 2.
 21. Kiechel Ch., Legible Testimonies: Raphaël Lemkin, the Victim’s Voice, and the Global History of Genocide, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2019, vol. 13, issue 1.
 22. Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina, Instytut Pileckiego, Warszawa 2023.
 23. Kramer M. (ed.), The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, trans. J. Murphy, Harvard University Press, Cambridge MA, 1999.
 24. Kuper L., Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven–London 1982.
 25. Lemkin R., Lemkin on Genocide, ed. S.L. Jacobs, Lexington Books, Lanham 2012.
 26. Łatka R., Wołczański J., Zamiatała D. (ed.), Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022.
 27. Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski L. (ed.), Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Impuls, Kraków 2011.
 28. Machul-Telus B., Markowska-Manista U., Nijakowski L. (ed.), Krwawy cień genocydu, part 2: Ludobójstwa – pamięć, dyskurs, edukacja, Książka i Prasa, Warszawa 2017.
 29. Madajczyk P., Polskie badania nad historią niemieckiej okupacji Polski w latach II wojny światowej, in: R. Łatka J. Wołczański, D. Zamiatała (ed.), Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022.
 30. Madajczyk P., Raphael Lemkin and West Germany’s Accesion to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, “Rocznik Polsko-Niemiecki” 2020, nr 28.
 31. Madley B., Reexamining the American Genocide Debate: Meaning, Historiography, and New Methods, “The American Review” 2015, vol. 120, issue 1.
 32. Meiches B., Benvenuto J., Between Hagiography and Wounded Attachment: Raphaël Lemkin and the Study of Genocide, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2019, vol. 13, issue 1.
 33. Moses A.D., Does the Holocaust Reveal or Conceal Other Genocides? The Canadian Museum for Human Rights and Grievable Suffering, in: A.L. Hinton, T. La Pointe, D. Irvin-Erickson (ed.), Hidden Genocides. Power, Knowledge, Memory, Rutgers University Press, New Brunswick 2014.
 34. Moses A.D., Genocide and Settler Society in Australian History, in: A.D. Moses (ed.), Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Berghahn Books, New York 2004.
 35. Moses A.D., Raphaël Lemkin. Culture, and the Concept of Genocide, in: D. Bloxham, A.D. Moses (ed.), The Oxford Handbook on Genocide Studies, Oxford University Press, Oxford 2010.
 36. Nijakowski L., Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności: popularne wprowadzenie, Iskry, Warszawa 2018.
 37. Nijakowski L., Rozkosz zemsty. Socjologia historycznej mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2013.
 38. Panné J.-L., Raphael Lemkin and Raul Hilberg: About a Concept, in: A. Bieńczyk-Missala, S. Dębski (ed.), Rafał Lemkin: A Hero of Humankind, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2010.
 39. Rummel R.J., Death by Government: Genocide and Mass Murder Since 1900, Transaction Publishers, New Brunswick–London 1994.
 40. Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
 41. Schabas W.A., Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge 2009.
 42. Schaller D., From Lemkin to Clooney: The Development and State of Studies, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2011, vol. 6, issue 3.
 43. Schaller D.J., Zimmerer J. (ed.), The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, Routledge, New York 2009.
 44. Schaller D.J., Zimmerer J., The Origins of Genocide – Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, in: D.J. Schaller, J. Zimmerer (ed.), The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence, Routledge, New York 2009.
 45. Scholz S.J., Genocide, in: D.K. Chatterjee (ed.), Encyclopedia of Global Justice, Springer, Dordrecht 2011.
 46. Solomon D.E., The Black Freedom Movement and the Politics of the Anti-Genocide Norm in the United States, 1951–1967, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2019, vol. 13, issue 1.
 47. Stiller A., The Mass Murder of the European Jews and the Concept of “Genocide” in the
 48. Nuremberg Trials: Reassessing Raphaël Lemkin’s Impact, “Genocide Studies and Prevention: An International Journal” 2019, vol. 13, issue 1.
 49. Stone D., Raphael Lemkin as Historian of the Holocaust, in: D. Stone (ed.), The Holocaust, Fascism and Memory. Essays in the History of Ideas, Palgrave Macmillan, Houndmills–Basingstoke–Hampshire 2013.
 50. Surzyn J., Holokaust jako ludobójstwo wyjątkowe, “Narracje o Zagładzie” 2020, nr 6.
 51. Szawłowski R., Rafał Lemkin. Biografia intelektualna, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 2020.
 52. Szawłowski R., Rafał Lemkin. Warszawski adwokat (1934–1939), twórca pojęcia “genocyd” i główny architekt konwencji z 9 grudnia 1948 r. (“Konwencji Lemkina”) w 55-lecie śmierci, part 3, “Palestra” 2015, issue 9/10.
 53. Weiss-Wendt A., The Soviet Union and the Gutting of the UN Genocide Convention, University of Wisconsin Press, Wisconsin 2017.
 54. Weitz E.D., A Century of Genocide. Utopias of Race and Nations, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2005.
 55. Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (original edition: 1921).

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.