Generalplan Ost jako „The Promise of the East”Słowa kluczowe

Generalplan Ost; Genocyd

Ingrao C., The Promise of the East. Nazi Hopes and Genocide 1939–43, transl. A. Brown, Polity Press, Cambridge–Boston–New York 2019, ss. 314.

Moses A.D., Genocide and Settler Society in Australian History, w: idem (ed.), Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, Berghan, New York–Oxford 2004.

Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (wyd. oryg. 1921)

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


Madajczyk, P. (2020). Generalplan Ost jako „The Promise of the East”. Rocznik Polsko-Niemiecki, (28), 277-279. https://doi.org/10.35757/RPN.2020.28.17

Piotr Madajczyk  pmada@isppan.waw.pl
Instytut Studiów Politycznych PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2788-8404
Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>